Eosinofilní kationický protein v séru
ECP (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Lokální kód: 311 Zkratka: ECP
Kód VZP rutina: 91239 Statim:
Kód NČLP 06968
Synonyma: ECP

Princip stanovení FEIA
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 µl
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: dle počtu vzorků, min. 1x týdně
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Transportovat ihned do laboratoře

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Srážení krve – 60 – 120 min při pokojové teplotě 20 – 24°C (teplota nesmí kolísat). Centrifugace musí být provedena nejdříve 60 minut po odběru a nejpozději do 120 min po odběru při 1000-1300 g po dobu 10 min při pokojové teplotě. Sérum musí být okamžitě staženo do čisté testové zkumavky.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 2 hodina
Stabilita při 4-8°C 24 hodina
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 99R+ <15,0 µg/l
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.