Absolutní počet CD34 v krvi (kostní dřeni)
Buňky CD34+ (Krev; num. konc. [10^6/l] cytometrie průtoková)

Lokální kód: 1653 Zkratka: A34
Kód NČLP 06503
Synonyma: absolutní počet kmenových buněk

Princip stanovení Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Denně v prac.dny při příjmu materiálu do 12 h.
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: odběr kostní dřeně
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Pro výpočet absolutního počtu buněk je nutné nechat stanovit krevní obraz v laboratoři hematologie nebo na oddělení autotransfuze !!! KREVNÍ OBRAZ MUSÍ BÝT STANOVEN ZE STEJNÉHO ODBĚRU VE STEJNÉM ČASE !!! Pokud je vzorek pro stanovení buněčné imunity do laboratoře průtokové cytometrie dodán později, než krevní obraz do laboratoře hematologie respektive oddělení autotransfuze, je nezbytné do komentáře uvést, který krevní obraz odpovídá době náběru vzorku pro průtokovou cytometrii. Pokud toto nebude uvedeno, nelze provést výpočet absolutního počtu buněk.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Odběr žilní krve chránit před chladem (pokojová teplota).
Odběr kostní dřeně skladovat v 2-8°C.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 24 hodina
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Stabilita vzorku je výrobcem zaručena 24 hodin od náběru. Výsledky, které‚ jsou ze staršího data, mohou být proto
ovlivněny délkou skladování. Maximální čas, který je akceptovatelný pro vyšetření vzorku, je 48 hodin od náběru.

Základní informace k analytu:
Jednotka: x10^6/l
Výsledek je stanoven výpočtem: (absolutní počet leukocytů / 100) x % CD34+kmenových buněk=absolutní počet CD34+ kmenových buněk.

Kmenové buňky CD34+

 

CD34+ buňky jsou hematopoetické progenitorové buňky (kmenové buňky). Detekce těchto buněk se využívá při transplantaci periferních progenitorových buněk (PBPC) během terapie různých leukémií, plastické anémie, lymfoproliferativních onemocnění, solidních nádorů, imunodeficitních stavů či některých nemaligních hematologických chorob. V poslední době se periferní progenitorové buňky využívají k transplantaci častěji než samotná kostní dřeň, neboť tento způsob vede k rychlejší obnově krvetvorby, není nutná celková anestézie a pacient pobývá v nemocnici kratší dobu. Za normálního stavu je v krvi přítomno jen velmi malé množství těchto buněk (méně než 1% všech leukocytů). K navýšení počtu těchto buněk dochází hlavně po chemoterapii či po použití růstových faktorů, jako jsou G-CSF, GM-CSF či IL-3. Po 1-5 leukoferézách lze následně dosáhnout až více než 3x106/kg CD34+ buněk. Průtoková cytometrie je nejvhodnější metodou jak pro stanovení těchto buněk v periferní krvi, a tedy k určení nejvhodnější doby pro zahájení cytaferézy, tak i pro jejich kvantifikaci v aferézním produktu.