Absolutní počet CD3 v krvi
Buňky CD3+ (Krev; num. konc. [10^6/l] cytometrie průtoková)

Lokální kód: 1610 Zkratka: A3
Kód NČLP 06458
Synonyma: absolutní počet CD3+

Princip stanovení Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Denně v prac.dny při příjmu materiálu do 12 h.
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Pro výpočet absolutního počtu buněk je nutné nechat stanovit krevní obraz s diferenciálním rozpočtem v laboratoři
hematologie. !!! KREVNÍ OBRAZ MUSÍ BÝT STANOVEN ZE STEJNÉHO ODBĚRU VE STEJNÉM ČASE!!! Pokud je vzorek pro stanovení buněčné imunity do laboratoře průtokové cytometrie dodán později, než krevní obraz do laboratoře hematologie, je nezbytné do komentáře uvést, který krevní obraz odpovídá době náběru vzorku pro průtokovou cytometrii. Pokud toto nebude uvedeno, nelze provést výpočet absolutního počtu buněk.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 den
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Stabilita vzorku je výrobcem zaručena 24 hodin od náběru. Výsledky, které‚ jsou ze staršího data, mohou být proto
ovlivněny délkou skladování. Maximální čas, který je akceptovatelný pro vyšetření vzorku, je 48 hodin od náběru.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 11M 1700 3600 10^6/l
11M 1D 6R 1800 3000 10^6/l
6R 1D 17R 1400 2000 10^6/l
F 17R 1D 99R+ 772 2201 10^6/l
M 17R 1D 99R+ 594 1992 10^6/l
Zdroj referenčního rozmezí: Konsenzus IKEM.
Jednotka: x10^6/l
Výsledek je stanoven výpočtem: (absolutní počet leukocytů / 100) x % lymfocytů=absolutní počet lymfocytů
(absolutní počet lymfocytů / 100) x % CD3+lymfocytů=absolutní počet CD3+lymfocytů