Buňky CD19+ B lymfocyty v krvi
Buňky CD19+ (Lymfocyty; num. podíl [%] cytometrie průtoková)

Lokální kód: 1602 Zkratka: CD19
Kód VZP rutina: 91439 Statim:
Kód NČLP 06314
Synonyma: CD19+

Princip stanovení Průtoková cytometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s K3EDTA (Vacuette: fialový uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Denně v prac.dny při příjmu materiálu do 12 h.
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Odběr chránit před chladem.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 den
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Stabilita vzorku je výrobcem zaručena 24 hodin od náběru. Výsledky, které‚ jsou ze staršího data, mohou být proto
ovlivněny délkou skladování. Maximální čas, který je akceptovatelný pro vyšetření vzorku, je 48 hodin od náběru.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 11M 19 31 %
11M 6R 21 28 %
6R 1D 17R 12 22 %
17R 1D 99R+ 7 23 %
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Konsenzus IKEM.
Jednotka: %

 

 

 Indikace

 

Vyšetření lymfocytárních subpopulací základní panel (CD3, CD4, CD8, CD19, NK) - klinická indikace:

·         diagnostika a monitorování léčby primárních a sekundárních imunodeficitů

·         zvýšená náchylnost k virovým, bakteriálním a plísňovým onemocněním

·         monitorování imunostimulační resp. imunosupresivní léčby

·         pooperační stavy, sepse

·         monitorování imunosupresivní léčby onkologických pacientů

 

 

 

 

 

.