Urea v dialyzátu
Urea (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 261 Zkratka: DUr
Kód VZP rutina: 81621 Statim:
Kód NČLP 05304
Synonyma: Močovina v dialyzátu

Princip stanovení Enzymové stanovení (ureáza) - spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Nespecifikovaná tekutina
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 1 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Výrobce neuvádí stabilitu analytu v dialyzátu.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ mmol/l
V případě udání doby sběru a objemu dialyzátu, je možné vypočítat odpad analytu / 24 hodin (analogie odpadu močí).