Bílkovina celková v dialyzátu
Protein celkový (Nespecifikovaná tekutina; hmot. konc. [g/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 263 Zkratka: DCb
Kód VZP rutina: 81369 Statim:
Kód NČLP 05288

Princip stanovení Benzethoniumchlorid (turbidimetrie)
Odebíraný materiál: Nespecifikovaná tekutina
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Stabilita celkové bílkoviny v dialyzátu není výrobcem deklarována.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 99R+ g/l
V případě udání doby sběru a objemu dialyzátu, je možné vypočítat odpad analytu / 24 hodin (analogie odpadu močí).