Sodík v dialyzátu
Na (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Lokální kód: 251 Zkratka: DNa
Kód VZP rutina: 81593 Statim:
Kód NČLP 05275
Synonyma: Sodný kationt v dialyzátu
Natrium v dialyzátu

Princip stanovení Iontově selektivní elektrody (nepřímé stanovení)
Odebíraný materiál: Nespecifikovaná tekutina
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 1 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Výrobce neuvádí stabilitu analytu v dialyzátu.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ mmol/l
V případě udání doby sběru a objemu dialyzátu, je možné vypočítat odpad analytu / 24 hodin (analogie odpadu močí).