Lutropin v séru
Lutropin (S; arb. látková konc. [U/l] ILMA)

Lokální kód: 339 Zkratka: LH
Kód VZP rutina: 93133 Statim:
Kód NČLP 05266
Synonyma: luteinizační hormon
LH
Luteinizing Hormone

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Středa Odezva: Do týdne

Pokyny k odběru vzorku: U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C den
Stabilita při 4-8°C 14 den
Stabilita při -20°C 24 týden
Poznámka ke stabilitě Vzorek lze zamrazit jen jednou.

Základní informace k analytu:

 

 

S – Lutropin

 

Charakteristika

LH je glykoprotein o molekulové váze 30 kDa, molekula je tvořena dvěma polypeptidovými řetězci. Je secernován v pulzech gonadotropními buňkami adenohypofýzy. Sekrece je řízena centrálně prostřednictvím gonadotropin releasing hormonu (GnRH) a též periferně vlivem pohlavních steroidních hormonů. Fyziologickou funkcí LH je stimulace syntézy steroidních pohlavních hormonů v ováriích a Leydigových buňkách varlat. LH stimuluje ovulaci a konenčnou fázi zrání ovariálního folikulu.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

23,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

27,4 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,84

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

65,2 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 12 IU/l)

7,8 IU/l

Poločas eliminace

20 minut

Zdroj poločasu eliminace: emedicine.medscape.com/article/255046-overview

 

Indikace vyšetření

Poruchy menstruačního cyklu a fertility. Gonadální dysgeneze a poruchy vývoje pohlavních znaků. Diagnostika onemocnění hypotalamo – hypofyzárního systému. Posouzení indikace perimenopauzální hormonální substituční terapie.

 

Výpovědní hodnota

 

 

Jednotky

5. percentil

95. percentil

Muži

IU/l

1,7

8,6

Folikulární fáze

IU/l

2,4

12,6

Ovulační fáze

IU/l

14,0

95,6

Luteální fáze

IU/l

1,0

11,4

Menopauza

IU/l

7,7

58,5

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz