Draslík v drénu
K (Nespecif. tekutina(Drén); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Lokální kód: 232 Zkratka: drK
Kód VZP rutina: Statim: 81145
Kód NČLP 05260
Synonyma: Kalium v drénu
Draselný kationt v drénu
K v drénu

Princip stanovení Iontově selektivní elektrody ve zředěném roztoku
Odebíraný materiál: Nespecif. tekutina(Drén)
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Při stanovení draslíku se nesmí používat hemolytické vzorky.
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Stabilita draslíku v drénu není výrobcem deklarována.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ mmol/l