Draslík v dialyzátu
K (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Lokální kód: 253 Zkratka: DK
Kód VZP rutina: 81393 Statim:
Kód NČLP 05257
Synonyma: Kalium v dialyzátu
Draselný kationt v dialyzátu

Princip stanovení Iontově selektivní elektrody ve zředěném roztoku
Odebíraný materiál: Nespecifikovaná tekutina
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Při stanovení draslíku se nesmí používat hemolytické vzorky.
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Stabilita draslíku v dialyzátu není výrobcem deklarována.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ mmol/l
V případě udání doby sběru a objemu dialyzátu, je možné vypočítat odpad analytu / 24 hodin (analogie odpadu močí).