Draslík v plazmě
K (P; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Lokální kód: 1002 Zkratka: pK
Kód VZP rutina: Statim: 81145
Kód NČLP 05253
Synonyma: Draselný kationt v plazmě
Kalium v plazmě
K v plazmě

Princip stanovení Iontově selektivní elektrody ve zředěném roztoku
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Na-Hep, sérum.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Při stanovení draslíku se nesmí používat hemolytické vzorky.
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 týden
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C 1 rok

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 1D 99R+ 3,50 5,10 mmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí : Konsenzus IKEM

 

P/S - Draselný kation

 

Charakteristika

Draslík je na rozdíl od sodíku, v organismu přítomen především v intracelulární tekutině (asi 3200 mmol, 60 mmol v extracelulární tekutině). Koncentrace v plazmě silně závisí na pH krve. Hodnoty zvýšené nad 6,5 mmol/l jsou nebezpečné, nad 10 mmol/l jsou smrtelné. 

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

4,8 %

Interindividuální variabilita (CVg)

5,6 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,86

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

14,0 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 4,40 mmol/l)

0,62 mmol/l

Poločas eliminace

Není udáván

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorace poruch vnitřního prostředí. Diferenciální diagnostika arytmií, ileu, endokrinopatií. Monitorace terapie diuretiky. Vyšetření by mělo být indikováno spolu se stanovením dalších iontů, případně vyšetřením acidobazické rovnováhy.

 

Výpovědní hodnota

Zvýšení koncentrace nastává vlivem sníženého vylučování ledvinami, při jejich selhání, při Addisonově chorobě, aj., při šokových stavech (dochází ke snížení extracelulárního prostoru a přistupuje i funkční nedostatečnost ledvin), při přesunu draselných iontů do extracelulárního prostoru (vlivem zhmoždění tkání, hemolýzy, při hyperkinetických stavech a diabetické ketoacidóze), při výrazné trombocytóze nebo leukémii může být koncentrace draselných iontů v séru výrazně vyšší než v plazmě (vlivem jejich uvolnění z trombocytů při koagulaci), dále při nadměrném přívodu draselných iontů např. infúzí.

Snížení koncentrace lze očekávat při sníženém přívodu K+, např. po operacích, při těžkých onemocněních, dlouhodobém hladovění a infúzích roztoků bez K+, dále při ztrátách trávicím ústrojím (při průjmech a zvracení), ztrátách močí (např. po diuretických lécích, při tubulárním poškození a renální acidóze, primárním hyperaldosteronismu a Cushingově chorobě), také při přesunech K+ do extracelulárního prostoru např. při infúzích glukózy s inzulinem, při užívání anabolik, metabolické alkalóze a diabetické ketoacidóze. Dalšími příčinami může být falešné jaterní kóma, hepatopatie, podávání kortizonu a podávání roztoků bez K+.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz