Kreatinin v dialyzátu
Kreatinin (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 259 Zkratka: DKr
Kód VZP rutina: 81499 Statim:
Kód NČLP 05210

Princip stanovení Enzymové stanovení (peroxidáza) - spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Nespecifikovaná tekutina
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Výrobce neudává stabilitu analytu v dialyzátu.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ µmol/l
V případě udání doby sběru a objemu dialyzátu, je možné vypočítat odpad analytu / 24 hodin (analogie odpadu močí).