C-peptid v séru
C-peptid (S; látková konc. [nmol/l] LIA)

Lokální kód: 334 Zkratka: Cpep
Kód VZP rutina: 93145 Statim:
Kód NČLP 05206

Princip stanovení Elektrochemiluminiscenční stanovení "ECLIA"
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: K vyšetření je možné použít také K3EDTA a Li-heparinovou plazmu.
Vhodné je vyšetření po zátěži.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Po odběru neprodleně transportujte vzorky do laboratoře
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Za fyziologickou reakci na stimulaci se považuje přibližně 3 násobný vzestup koncentrace C-peptidu.
Koncentrace C-peptidu po OGTT (průměr + SD): čas 0 minut: 520 ±169 pmol/l, čas za 35 minut: 2274 ±1116 pmol/l, čas za 65 minut: 3067±987, čas za 95 minut: 3488±1038, čas za 125 minut: 3008±593

Maximální čas od získání do zpracování 2 hodina při 8 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Před měřením mají být vzorky vytemperovány na pokojovou teplotu.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 4 hodina
Stabilita při 4-8°C 1 den
Stabilita při -20°C 4 týden
Poznámka ke stabilitě Při delším skladování je nutno vyvarovat se opakovaného rozmrazování.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0,37 1,47 pmol/l
Základní informace k analytu:
Výsledky stanovení jsou vydávány v nmol/l.

 

S - C-peptid

 

Charakteristika

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

16,6 %

Interindividuální variabilita (CVg)

23,2 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,72

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

46,8 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 1,50 nmol/l)

0,70 nmol/l

Poločas eliminace

0,02 dne, tj. 0,5 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

30-40 minut (Thomas, 1998).

 

Indikace vyšetření

Hodnocení úrovně syntézy inzulinu, vyšetření je vhodné provádět po standardní zátěži případné v rámci OGTT.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz