Chloridy v plazmě
Cl (P; látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Lokální kód: 1003 Zkratka: pCl
Kód VZP rutina: Statim: 81157
Kód NČLP 05186
Synonyma: Chloridový aniont v plazmě
Cl v plazmě

Princip stanovení Iontově selektivní elektrody (nepřímé stanovení)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: sérum, Na heparinová plazma
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaj o chronickém užívání hypnotik, farmakoterapie diuretiky.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 7 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 1 rok
Poznámka ke stabilitě Stabilita analytu platí pro plazmu i sérum.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1R 99R+ 98.0 107.0 mmol/l
Koncentrace chloridů je vhodné posuzovat spolu s vyšetřeními acidobazické rovnováhy a natremií. Pro posouzení příčiny hypochloridemie slouží stanovení chloridů v moči, koncentrace pod 10 mmol/l svědčí pro extrarenální ztráty. (A.Jabor et al., Vnitřní prostředí, Grada, 2008).
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

 

P/S - Chloridový anion

 

Charakteristika

Celkový obsah chloridových iontů v organismu dospělého člověka je okolo 1400 mmol, distribuují se především v extracelulární tekutině. Dynamika změn je obdobná jako u sodíku, s nímž představují hlavní část osmoticky aktivních složek. Chloridy jsou zapojeny v distribuci vody, osmotickém tlaku a iontové rovnováze v extracelulárním prostoru. Koncentrace v intracelulární tekutině tkáňových buněk činí asi 1 mmol/l.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

1,2 %

Interindividuální variabilita (CVg)

1,5 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,80

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

4,0 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 100,00 mmol/l)

4,00 mmol/l

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Výpovědní hodnota

Zvýšení nastává např. při dehydrataci (u dětí už za 12 - 24 hodin), při nadměrném přívodu fyziologického roztoku, při obou typech hyperchloremické renální acidózy, respirační alkalóze, při léčbě určitými léky, kongenitální tubulární insuficienci, nepoměru mezi přívodem NaCl a ztrátami Na+ (při průjmech, intestinálních píštělích, diuréze po antagonistech karboanhydrázy a při renálním diabetes insipidus), při primárním aldosteronismu a primární hyperparatyreóze (Cl- vždy vyšší než 102 mmol/l), také po úrazech hlavy spojených s drážděním hypotalamických center.

Snížení nastává při dietě chudé na NaCl, při nadměrném hypertermickém pocení, silném zvracení nebo odsávání žaludeční šťávy, těžkých průjmech, dále např. při diabetické ketoacidóze, respirační acidóze, při ztrátách chloridů močí z různých příčin, při depleci kalia s metabolickou alkalózóu, při chronické nedostatečnosti nadledvin (Addisonova choroba), při traumatech lebky, expanzi extracelulárního prostoru (excesivní přívod glukózy v infúzi, pneumonie), při vypuštění ascitické tekutiny, akutní intermitentní porfyrii, po některých diuretikách, při chronickém užívání laxativ, i z dalších příčin a při kombinacích poruch.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorace poruch vodno-solní homeostázy a vnitřního prostředí obecně. Vyšetření by mělo být indikováno spolu se stanovením dalších iontů, případně vyšetřením acidobazické rovnováhy

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz