Urea v punktátu
Urea (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 291 Zkratka: puUR
Kód VZP rutina: Statim: 81137
Kód NČLP 05136

Princip stanovení Enzymové stanovení (ureáza) - spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Nespecif. tekutina(Punkce)
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 1 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Plast bez úpravy
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Typ výpotku (peritoneální, pleurální perikardiální...).

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Výrobce neuvádí stabilitu analytu v punktátu.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ mmol/l
Podle biochemického složení punktátu je možné podle Lightových kritérií rozlíšit, zda se jedná o transudát nebo exsudát (metoda 300). Detaily viz relevantní dokument "Typ punktátu".