Parathyroidní hormon v séru
Parathyrin intaktní (S; látková konc. [pmol/l] ILMA)

Lokální kód: 331 Zkratka: PTH
Kód VZP rutina: 93171 Statim:
Kód NČLP 05119
Synonyma: Parathormon
PTH
Parathormon intaktní

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: K3-EDTA plazma
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Bezprostředně po odběru dopravit do laboratoře. V případě delšího transportu uchovávat zkumavku na tajícím ledu.

Maximální čas od získání do zpracování 1 hodina
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Vzhledem ke krátkému poločasu PTH je doporučeno co nejdříve provést centrifugaci krve.
Stanovení je ovlivněno hemolýzou vyšší než 1,5 g/L. Vzorky s viditelnými znaky hemolýzy nelze analyzovat.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 3 hodina
Stabilita při 4-8°C 2 den
Stabilita při -20°C 25 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou - údaj platí pro sérum, byl přebrán z literatury - Preanalytická fáze, ČLS JEP a SEKK, Praha, 2005.
Podle příbalové informace je analyt v EDTA plazmě stabilnější než v séru.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ 1,6 6,9 pmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.

 

P/SParathormon

 

Charakteristika

Intaktní parathormon (iPTH) je jednoduchý polypeptidový řetězec 84 aminokyselin s molekulovou hmotností cca 9500 Da.

PTH je syntetizován v příštítných tělíscích jako PreProPTH, dalším postupným štěpením vzniká intaktní PTH, který je uvolňován do cirkulace. Degradací v játrech vzniká biologicky aktivní N-terminální fragment (prvních 34 aminokyselin) má poločas eliminace jen několik minut.

Hlavními mechanismy řízení syntézy a sekrece PTH jsou kalcémie, fosfatémie, 1,25OH vitamin D, a magneziémie.

V cirkulaci se nachází několik forem PTH, 75-95% tvoří neaktivní C – terminální fragment, 5-25% intaktního PTH a velmi malé procento N-terminálního fragmentu.

PTH zajišťuje mobilizaci vápníku a fosfátů, uložených v kostech, zvyšuje zpětnou resorpci kalcia a vylučování fosfátů ledvinami a nepřímo (zvýšením hydroxalce vitaminu D) zvyšuje příjem vápníku v tenkém střevě. Účinek je sprostředkován PTH receptory typu 1 a 2. Důvodem regulace koncentrace vápníku v krvi v poměrně úzkém rozmezí (cca 0,4 mmol/l) je nezbytnost pro správnou funkci nervové a svalové tkáně. „Střežení“ fyziologické koncentrace Ca v krvi probíhá v součinnosti s kalcitoninem, vitaminem D a fosfatoniny.

Kromě PTH je řadou buněk produkován PTHLH (parathormnonu podobný hormon) s prakrinním/autokrinním účinkem a zatím ne úplně objasnénou fyziologickou funkcí (známá je role při osifikaci, vývoji mléčné žlázy a pankreatu). Přes společný receptor PTHR1 je schopný stimulovat kostní resorpci a jeho zvýšená produkce (nejčastěji maligní etiologie) vede k hyperkalcémii.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

25,9 %

Interindividuální variabilita (CVg)

23,8 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

1,09

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

71,9 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 7,00 pmol/l)

5,03 pmol/l

Poločas eliminace

0,005 dne, tj. 5 minut

 Poznámka k poločasu eliminace

5 minut (Jabor 2010), 4 minuty (Thomas, 1998), méně než 20 minut (Harris, Endocrinology), C-terminální fragment cca 30 minut. Poločas N-terminálního fragmentu je 2 minuty (Jabor 2010)

 

Indikace vyšetření

Diferenciální diagnostika poruch kalcium-fosfátového metabolismu. Diagnostika onemocnění přištítných tělísek. Monitorace pacientů s chronickým renálním selháním. Diferenciální diagnostika osteopatií. Monitorace terapie hyperparatyreózy.

 

Výpovědní hodnota

·         Základní marker stavu Ca/P metabolismu

 

Diferenciální diagnostika – typické nálezy

 

s/p - iPTH

s/p - Ca

s/p - P

1,25 OH D3

Primární hyperPTH

Orientačně 16-100 pmol/l

Hyperkalcémie

Hypofosfatémie

-

Sekundární hyperPTH

Orientačně 20-40 pmol/l, u těžké ren.insuficience vyšší

Hypo/

normokalcémie

Hyperfosfatémie

Až neměřitelně nízký

 

·         Hypoparatyroidismus může být spůsoben destrukcí paratyroidey (autoimunitní proces), anebo je sekrece utlumena při primárně vzniklé hyperkalcémii (předávkování vitaminem D, sarkoidóza, hypertyreóza, maligní proces)

·         Extrémně krátký biologický poločas, koncentrace v plazmé/séru se mění řádově v minutách.

·         Vzhledem k lablitě molekuly PTH je nutné přesně dodržovat podmínky preanalytické fáze.

·         Hyperkalcémie nejasného původu by měla vzbudit podezření na paraneoplasickou etiologii (ektopická produkce PTHLH tumorem), koncentrace iPTH může být normální nebo snížena (zpětná vazba Ca -> PTH).

·         Vhodné je doplnit vyšetření markerů kostního obratu ALP (event. kostní izoenzym), osteokalcin, beta-crosslaps.

 

Zdroje informací

A. Jabor et al., Vnitřní prostředí, Grada, 2010

L. Thomas et al., Clinical Laboratory diagnostics, TH Books, 1998

I.Sotorník et al., Kostní minerály a skelet při chronickém onemocnéní ledvin, Galén, 2011

www.enclabmed.cz