pO2 ve smíšené venózní plazmě
pO2 (P(v;smíšená); parc. tlak [kPa] voltametrie)

Lokální kód: 1242 Zkratka: PpO2
Kód VZP rutina: 81585 Statim:
Kód NČLP 05103
Synonyma: Parciální tlak kyslíku ve venózní plazmě

Princip stanovení přímá amperometrie selektivní elektrodou
Odebíraný materiál: B(v;smíšená)
Odběr do: Stříkačka s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Odebrané množství: 1,7 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 15 minut od dodání materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Anaerobní odběr krve smíšené
Pokyny pro oddělení: Odběr krve systémem safe PICO Aspirator
Pokyny k transportu: Transport vzorku je nutný hned po náběru

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 15 min
Stabilita při 4-8°C 1 hodina
Stabilita při -20°C

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
17R 364D 99R+ 4,70 6,00 kPa
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Jabor

 

aP - pO2

 

Charakteristika

Ukazatel parciálního tlaku kyslíku v arteriální krvi, který je funkcí uptake kyslíku v plicích a podílu kyslíku ve vdechované směsi.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorace poruch vnitřního prostředí. Vyšetření by mělo být indikováno spolu se stanovením  iontů, albuminu a laktátu.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz