pO2 v arteriální plazmě
pO2 (P(a); parc. tlak [kPa] voltametrie)

Lokální kód: 1202 Zkratka: ApO2
Kód VZP rutina: 81585 Statim:
Kód NČLP 05085
Synonyma: Parciální tlak kyslíku v arteriální plazmě

Princip stanovení přímá amperometrie selektivní elektrodou
Odebíraný materiál: B(a)
Odběr do: Stříkačka s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Odebrané množství: 1,7 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 15 minut od dodání materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry : Anaerobní odběr krve kapilární
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr krve z arterie
Pokyny pro oddělení: Odběr krve z veny
Odběr krve systémem safe PICO Aspirator
Pokyny k transportu: Transport vzorku je nutný hned po náběru

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 15 min
Stabilita při 4-8°C 1 hodina
Stabilita při -20°C

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1M 1D 14R 364D 9.30 12.70 kPa
15R 99R+ 11,10 14,40 kPa
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Radiometer

 

aP - pO2

 

Charakteristika

Ukazatel parciálního tlaku kyslíku v arteriální krvi, který je funkcí uptake kyslíku v plicích a podílu kyslíku ve vdechované směsi.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorace poruch vnitřního prostředí. Vyšetření by mělo být indikováno spolu se stanovením  iontů, albuminu a laktátu.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz