pH v arteriální plazmě
pH (P(a); pH [-] skleněná elektroda)

Lokální kód: 1203 Zkratka: ApH
Kód VZP rutina: 81585 Statim:
Kód NČLP 05069

Princip stanovení přímá potenciometrie skleněnou elektrodou
Odebíraný materiál: B(a)
Odběr do: Stříkačka s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Odebrané množství: 1,7 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 15 minut od dodání materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Anaerobní odběr krve kapilární
Pokyny pro oddělení: Odběr krve systémem safe PICO Aspirator
Pokyny pro oddělení: Odběr krve z arterie
Pokyny k transportu: Transport vzorku je nutný hned po náběru.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 15 min
Stabilita při 4-8°C 1 hodina
Stabilita při -20°C

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
6D 14R 7.320 7,435 -
14R 1D 99R+ 7,360 7,440 -
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Kazda,2012

 

aP - pH

 

Charakteristika

Záporný dekadický logaritmus relativní molálmní koncenrace vodíkových iontů.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

0,2 %

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

0,6 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 7,40 -)

0,04

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorace poruch vnitřního prostředí. Vyšetření by mělo být indikováno spolu se stanovením  iontů, albuminu, fosfátů a laktátu.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz