pCO2 ve smíšené venózní plazmě
pCO2 (P(v;smíšená); parc. tlak [kPa] skleněná elektroda)

Lokální kód: 1246 Zkratka: PCO2
Kód VZP rutina: 81585 Statim:
Kód NČLP 05067
Synonyma: Parciální tlak oxidu uhličitého ve smíšené plazmě

Princip stanovení Přímá potenciometrie skleněnou elektrodou
Odebíraný materiál: B(v;smíšená)
Odběr do: Stříkačka s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Odebrané množství: 1,7 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 15 minut od dodání materiálu

Pokyny pro oddělení: Odběr krve systémem safe PICO Aspirator
Pokyny pro oddělení: Odběr krve z veny
Pokyny k transportu: Transport vzorku je nutný hned po náběru

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 15 min
Stabilita při 4-8°C 1 hodina
Stabilita při -20°C

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
17R 364D 99R+ 4.90 6.70 kPa
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: IKEM

 

aP - pCO2

 

Charakteristika

Parciální tlak oxidu uhličitého v arteriální plazmě charakterozuje poměr mezi tvorbou a eliminací oxidu uhličitého.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

4,8 %

Interindividuální variabilita (CVg)

5,3 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,91

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

15,1 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 5,00 kPa)

0,76 kPa

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorace poruch vnitřního prostředí. Vyšetření by mělo být indikováno spolu se stanovením  iontů, albuminu a laktátu.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz