pCO2 v arteriální plazmě
pCO2 (P(a); parc. tlak [kPa] skleněná elektroda)

Lokální kód: 1206 Zkratka: ACO2
Kód VZP rutina: 81585 Statim:
Kód NČLP 05055
Synonyma: Parciální tlak oxidu uhličitého v arteriální plazmě

Princip stanovení přímá potenciometrie skleněnou elektrodou
Odebíraný materiál: B(a)
Odběr do: Stříkačka s protisráž. úpravou, balancovaný heparin
Odebrané množství: 1,7 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 15 minut od dodání materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Anaerobní odběr krve kapilární
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr kapilární krve
Odběr krve systémem safe PICO Aspirator
Pokyny pro oddělení: Odběr krve z arterie
Pokyny k transportu: Transport vzorku je nutný hned po náběru

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 15 min
Stabilita při 4-8°C 1 hodina
Stabilita při -20°C

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
6D 13R 364D 4.30 5.70 kPa
F 14R 99R+ 4.30 5.70 kPa
M 14R 99R+ 4.70 6.00 kPa
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Tietz

 

aP - pCO2

 

Charakteristika

Parciální tlak oxidu uhličitého v arteriální plazmě charakterozuje poměr mezi tvorbou a eliminací oxidu uhličitého.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

4,8 %

Interindividuální variabilita (CVg)

5,3 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,91

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

15,1 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 5,00 kPa)

0,76 kPa

 

Indikace vyšetření

Diagnostika a monitorace poruch vnitřního prostředí. Vyšetření by mělo být indikováno spolu se stanovením  iontů, albuminu a laktátu.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz