Draslík v punktátu
K (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Lokální kód: 282 Zkratka: puK
Kód VZP rutina: Statim: 81145
Kód NČLP 05020
Synonyma: Kalium v punktátu
K v punktátu
Draselný kationt v punktátu

Princip stanovení Iontově selektivní elektrody (nepřímé stanovení)
Odebíraný materiál: Nespecif. tekutina(Punkce)
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Typ výpotku (peritoneální, pleurální perikardiální...).

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Při stanovení draslíku se nesmí používat hemolytické vzorky.
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Výrobce neuvádí stabilitu analytu v punktátu.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ mmol/l
Podle biochemického složení punktátu je možné podle Lightových kritérií rozlišit, zda se jedná o transudát nebo exsudát. Detaily viz relevantní dokument "Typ punktátu".