Folitropin v séru
Folitropin (S; arb. látková konc. [U/l] ILMA)

Lokální kód: 337 Zkratka: FSH
Kód VZP rutina: 93129 Statim:
Kód NČLP 05004
Synonyma: folikulotropin
hormon stimulující folikuly
Follicle-stimulating Hormone

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Středa Odezva: Do týdne

Pokyny k odběru vzorku: U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C den
Stabilita při 4-8°C 14 den
Stabilita při -20°C 24 týden
Poznámka ke stabilitě Vzorky lze zamrazit pouze jednou.

Základní informace k analytu:

 

 

S – Folitropin

 

Charakteristika

FSH je glykoprotein o molekulové váze 30 kDa, molekula je tvořena dvěma polypeptidovými řetězci. Je secernován v pulzech gonadotropními buňkami adenohypofýzy, regulace sekrece je zajištěna centrálně prostřednictvím gonadotropin releasing hormonu (GnRH). Fyziologickou funkcí FSH je stimulace růstu a vývoje ovariálních folikulů a změn endometria, u mužů se uplatňuje v spermatogenezi (stimulace Seroliho buněk). FSH stimuluje sekreci estrogenů.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

11,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

47,2 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,23

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

32,4 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 12 IU/l)

3,9 mIU/l

Poločas eliminace

3-4 hodiny

Zdroj poločasu eliminace: Speroff L. et al.: Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Lipincott Williams Wilkins, 2005.

 

Indikace vyšetření

Poruchy menstruačního cyklu a fertility. Gonadální dysgeneze a poruchy vývoje pohlavních znaků. Diagnostika onemocnění hypotalamo – hypofyzárního systému. Posouzení indikace perimenopauzální hormonální substituční terapie.

 

Výpovědní hodnota

 

 

Jednotka

5. percentil

95. percentil

Muži

IU/l

1,5

12,4

Folikulární fáze

IU/l

3,5

12,5

Ovulační fáze

IU/l

4,7

21,5

Luteální fáze

IU/l

1,7

7,7

Menopauza

IU/l

25,8

134,8

 

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz