Estradiol v séru
Estradiol (S; látková konc. [pmol/l] LIA)

Lokální kód: 341 Zkratka: ESTD
Kód VZP rutina: 93149 Statim:
Kód NČLP 04992
Synonyma: 17 beta-estradiol
E2

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Středa Odezva: Do týdne

Pokyny k odběru vzorku: U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.
Pokyny k transportu: Transport krve do laboratoře v den odběru.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 12 hodina
Stabilita při 4-8°C 2 den
Stabilita při -20°C 24 týden
Poznámka ke stabilitě Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra nebo plazmy.

Základní informace k analytu:

 

 

S – Estradiol

 

Charakteristika

Je syntetizován především ve zrajícím ovariálním folikulu pod vlivem působení FSH. Stimuluje proliferaci endometria a má vliv na funkci a vývoj pohlavních orgánů, mléčné žlázy a sekundárních pohlavních znaků u ženy. Před porodem dochází k jeho zvýšenému uvolňování, estradiol zvyšuje citlivost myometria na působení oxytocinu a zahájení kontrakcí. Uplatňuje se ve fyziologické prevenci osteoporózy a kardiovaskulárních onemocnění.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

22,5 %

Interindividuální variabilita (CVg)

24,4 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,92

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

63,3 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 500 pmol/l)

317 pmol/l

Poločas eliminace

13-17 hodin

Zdroj poločasu eliminace: http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v43jec05.ht m, www.wikipedia.org. Ginsburg uvádí 161 minut po exogenní aplikaci estradiolu ve formě náplasti (Ginsburg E.S.: Half-Life of Estradiol in Postmenopausal Women. Gynecol Obstet Invest 1998;45:45–48)

 

Indikace vyšetření

Vyšetření ovariální funkce a diagnostika poruch ovulační fáze menstruačního cyklu. Monitorace substituční terapie estrogeny. Diagnostika germinálních tumorů a tumorů nadledvin.

 

Výpovědní hodnota

 

Jednotky

2,5. percentil

97,5. percentil

Muži

pmol/l

41,4

159

Folikulární fáze

pmol/l

45,4

854

Ovulační fáze

pmol/l

151

1461

Luteální fáze

pmol/l

81,9

1251

Menopauza

pmol/l

< 18,4

505

První trimestr

pmol/l

563

11902

Druhý trimestr

pmol/l

5729

78098

Třetí trimestr

pmol/l

31287

>110100

 

Mírné zvýšení je přítomné u jaterní cirhózy a obezity. Fyziologické zvýšení v těhotenství.

 

Zdroje informací

Thomas L.: Clinical Laboratory Diagnostics. TH Books, 1998.

www.enclabmed.cz