Kreatinin v punktátu
Kreatinin (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 290 Zkratka: puKR
Kód VZP rutina: Statim: 81169
Kód NČLP 04986

Princip stanovení Enzymové stanovení (peroxidáza) - spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Nespecif. tekutina(Punkce)
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Typ výpotku (perikardiální, pleurální, peritoneální...)

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Výrobce neudává stabilitu analytu v materiálu z drénu.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ µmol/l
Podle biochemického složení punktátu je možné podle Lightových kritérií rozlíšit, zda se jedná o transudát nebo exsudát (metoda 300). Detaily viz relevantní dokument "Typ punktátu".