Glomerulární filtrace kreatininu korigovaná
Clear. kreatininu korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)

Lokální kód: 132 Zkratka: GFKO
Kód NČLP 04973

Princip stanovení Výpočet glomerulární filtrace kreatininu kor. na p.t.
Odebíraný materiál: U
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Výpočet glomerulární filtrace na základě clearance kreatininu s korekcí na povrch těla.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Doba sběru a objem moči, výška a váha pacienta.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků

Meze:
Poznámky k hodnocení testu: