Chloridy v punktátu
Cl (Nespecif. tekutina(Punkce); látková konc. [mmol/l] ISE s dilucí)

Lokální kód: 283 Zkratka: puCl
Kód VZP rutina: Statim: 81157
Kód NČLP 04972
Synonyma: Chloridový aniont v punktátu

Princip stanovení Iontově selektivní elektrody (nepřímé stanovení)
Odebíraný materiál: Nespecif. tekutina(Punkce)
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Typ výpotku (perikardiální, peritoneální, pleurální...)

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Výrobce neudává stabilitu analytu v biologickém materiálu v punktátu.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ mmol/l
Podle biochemického složení punktátu je možné podle Lightových kritérií rozlíšit, zda se jedná o transudát nebo exsudát (metoda 300). Detaily viz relevantní dokument "Typ punktátu".