CA 19-9 v séru
CA 19-9 (S; arb. látková konc. [kU/l] ILMA)

Lokální kód: 305 Zkratka: C199
Kód VZP rutina: 81235 Statim:
Kód NČLP 04959
Synonyma: Antigen karcinomu 19-9

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Li-, Na-, NH4+heparin a K3-EDTA plazma. Nepoužívejte plazmu s citrátem sodným.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Vyšetření není určeno ke screeningu nádorových onemocnění.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 30 den
Stabilita při -20°C 12 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ <27,0 kU/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.

 

S - CA 19-9

 

Charakteristika

Tumor asociovaný antigen objevený na základě monoklonální protilátky reagující s linií buněk kolorektálního karcinomu (epitop odpovídá i determinantě krevních skupin sialyl Lewis a). Je fyziologickou součástí slizničních buněk a jejich sekretů (sliny, sekret sliznic pochvy, bronchů stolice, tekutina ovariálních cyst, mekonium) a nachází se i volně v krvi jako součást mucinu.

Přibližně 4-7 % populace je Sialyl-Lewis A negativní B negativní a postrádá schopnost syntézy CA 19-9.

 

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

16,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

102,0 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,16

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

44,8 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 27,00 kU/l)

12,09 kU/l

Poločas eliminace

4 dne, tj. 96,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Poločas 4-8 dnů. Za 2-4 týdny normalizace po kompletní resekci.

 

Indikace vyšetření

Monitorování terapie hepatobiliárních nádorových onemocnění, karcinomu pankreatu a žaludku případně dalších nádorových onemocnění. Není určeno pro diagnostiku.

 

Výpovědní hodnota

 

Nádorová onemocnění

Marker první linie pro karcinomy jater, žaludku, žlučového stromu, pankreatu

Pomocný marker pro kolorektální karcinom a karcinomy prsu a mucinózní karcinom ovaria.

 

Adenokarcinom pankreatu

Hlavní využití je v monitorování průběhu onemocnění.

Při standardním cut off 37 kU/l senzitivita 70-95 %,specifičnost 72-90 %.

Pro odlišení tumoru pankreatu a pankreatitidy je doporučen cut off 100 kU/l, senzitivita 62 %,specifičnost 97 %.

Koncentrace koreluje s lokalizací tumoru (tumor hlavy pankreatu provázejí vyšší koncentrace), resekabilitou a přítomností metastáz.

Cholangiocelulární karcinom

Hlavní využití je v monitorování průběhu onemocnění. Korelace s prognózou, klinickým průběhem a úspěšností terapie.

Senzitivita 50-80 %

Pro rozlišení maligní a benigní biliární obstrukce je vhodný cut off 200 kU/l, senzitivita 65 %,specifičnost 91 %.

Hepatocelulární karcinom

Hepatocelulární CA SE 20-50 %

Korelace s outcome, klinickým průběhem (úspěšnost tp.).

Karcinom žaludku

Lze využít kombinaci se stanovením CEA (senzitivita50-90 %)

Kolorektální karcinom

Využití u CEA negativních kolorektálních karcinomů. Senzitivita je výrazně závislá na stage tumoru (0-75 %, korelace s Dukesovou klasifikací).

 

Nenádorová onemocnění

Elevace CA 19-9 je typicky tranzitorní, nebo neprogresivní do 200 -500 kU/l. K zachycení, nebo potvrzení trendu je nutná monitorace minimálně 14 dní.

Může se vyskytnout u zánětlivých i nezánétlivých onemocnění GIT s následující četností (při použití cut off 37 kU/l):

·         Cholecystitidy,cholecystolitiázy, obstrukčního ikteru, cholangoitidy, chronické i akutní hepatitidy a cirhózy (16-20% případů). Akutní hepatální nekrózy většího rozsahu (až 60% případů).

·         Akutní a chronická pankreatitida - u 6-20% případů v závisloti na aktivitě onemocnění

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Doporučení ČSKB  ČLS JEP k využití nádorových markerů v klinické praxi, 2008