CA 15-3 v séru
CA 15-3 (S; arb. látková konc. [kU/l] ILMA)

Lokální kód: 304 Zkratka: C153
Kód VZP rutina: 81235 Statim:
Kód NČLP 04956
Synonyma: Carbohydrate antigen 15-3

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Li-, Na-, NH4+heparin a K3-EDTA plazma. Výsledky získané při použití plazmy s citranem sodným jsou o 24 % nižší ve srovnání s výsledky získanými ze séra.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Vyšetření není určeno ke screeningu nádorových onemocnění.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 5 den
Stabilita při -20°C 12 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
11M 30D 99R+ <25.0 kU/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.

 

S - CA 15-3

 

Charakteristika

Diferenciační typ markeru. Jeho struktura je tvořena vysokomolekulárním mucinem. Molekula je určena dvěma monoklonálními protilátkami – první proti MAM-6a (antigen membrány apikálního pólu buněk výstelky duktů a alveolů prsu, slinných žláz., bronchů, fetální plíce a játra), druhá proti antigenu DF3 na membráně a v cytoplasmě jak buněk CA prsu, tak i fibroadenomu. Fyziologicky pravděpodobněv.s. slouží k ochraně epiteliálních struktur (lubrikace). Patolofyziologicky se uplatňuje v onkogenezi při vazbě na adhezivní molekulu ICAM-1, což může usnadnit metastázování a potlačení lymfocyty mediované onkosurveillance.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

6,1 %

Interindividuální variabilita (CVg)

62,9 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,10

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

18,0 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 25,00 kU/l)

4,51 kU/l

Poločas eliminace

5 dne, tj. 120,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Poločas 5-10 dnů (Bidart, 1999), udává se také 4,8-6,4 dne (Thomas, 1998).

 

Indikace vyšetření

Monitorování terapie karcinomu prsu. Není určeno pro diagnostiku.

 

Výpovědní hodnota

 

Nádorová onemocnění

Karcinom prsu

·      Vyšetření nelze použít pro screening (nízká senzitivita pro časné stadium a lokalizované karcinomy, elevace u řady benigních afekcí)

o  Senzitivita je výrazně závislá na TNM stagepro T1-T4 je 16% u N0, 54% u N1, až 91% u M1).

·      U metastáz závisí senzitivita i na lokalizaci, nejvyšší koncentrace jsou v případě jaterních a mnohočetných metastáz.

·      Hlavní využití je v monitoraci léčby a průběhu onemocnění.

o   Senzitivita pro detekci rekurence je 45-80% (nejvyšší je při kombinaci s CEA).

Jiné nádory

Elevace CA15-3 provází 40-70% ovariálních karcinomů, 26% endometriálních a 10-70% plicních karcinomů a karcinomů GIT.

Benigní onemocnění prsu

Elevace CA 15-3 u fibroadenomu (8%), benigní mastopatie (3-11%).

 

Nenádorová onemocnění

Elevace CA 15-3 může být přítomná u pacientů s:

·         Chronickým onemocněním ledvin (CKD) na dialýze (20 % případů).

·         HIV infekcí (až 50% případů, závisí na stadiu).

·         Chronickou zánětlivou hepatopatií a jiných benigních GIT onemocnění.

·         U pacientů s bronchiálním onemocněním a TBC.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Doporučení ČSKB  ČLS JEP k využití nádorových markerů v klinické praxi, 2008