CA 125 v séru
CA 125 (S; arb. látková konc. [kU/l] ILMA)

Lokální kód: 307 Zkratka: C125
Kód VZP rutina: 81235 Statim:
Kód NČLP 04954
Synonyma: Antigen karcinomu 125

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Plazma Li-, Na-, NH4+heparin, K3-EDTA a s citrátem sodným. Při použití plazmy s citrátem sodným, musí být výsledky korigovány +10%.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Vyšetření není určeno ke screeningu nádorových onemocnění.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 5 den
Stabilita při -20°C 12 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ <35,0 kU/l
Na základě výpočtu ROMA score (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, č. metody 321) zahrnující koncentrace CA 125 a HE4 lze odhadnout pravděpodobnost epitelového karcinomu ovária. Hodnota ROMA score v procentech udává pravděpodobnost epitelového karcinomu, pokud je u pacientky zobrazovací metodou zachycena abnormalita v oblasti ovárií. Webový kalkulátor je k dispozici zde: http://www.enclabmed.cz/encyklopedie/A/ROMA.htm
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.

 

S - CA 125

 

Charakteristika

Antigen definovaný reaktivitou s monoklonální protilátkou OC 125. Je fyziologickou součástí epitelu ženského genitálního traktu (salpinx, endometrium, cervix, mullerův vývod plodu, parietální a mesoteliální buňky serózních blán), vysoká koncentrace Ca 125 je v amniové tekutině. Protilátka OC 125 se dále váže na epiteliálními buňky karcinomu ovária a buňky izolované z ascitické tekutiny pacientek s ovariálním karcinomem. Test používaný PLM IKEM využívá OC 125 jako detekční protilátku jako zachytávací protilátka (protilátka na pevné fázi) je použita MAb M 11.

 

Fyziologicky jsou koncentrace vyšší u žen, může se vyskytnout mírná elevace při menstruaci a v těhotenství (nejvyšší v 1. trimestru do 200 kU/l),). Koncentrace mírně klesá s věkem.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

24,7 %

Interindividuální variabilita (CVg)

54,6 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,45

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

68,9 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 35,00 kU/l)

24,12 kU/l

Poločas eliminace

5 dne, tj. 120,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Poločas 5-10 dnů (Bidart, 1999, udává se také 4,8-6,4 dne (Thomas, 1998).

 

Indikace vyšetření

Monitorování terapie karcinomů ovaria, případně dalších nádorových onemocnění. Není určeno pro diagnostiku.

 

Výpovědní hodnota

Nádorová onemocnění

Marker první linie pro diagnostiku, monitorování onemocnění a odpovědi na terapii u karcinomu ovária. Využívá se stanovení spolu s markerem HE 4 pro výpočet ROMA score (viz HE 4 v séru).

Pomocnou funkci má CA 125 v diagnostice karcinomu pankreatu (senzitivita 45-80% pre cut off 35 kU/l).

Elevace CA125 může provázet řadu dalších tumorů GIT, plic, nebo endomnetria a cervixu. Vzhledem k nízké senzitivitě a specifičnosti ale CA 125 v těchto indikacích nelze využít.

 

Ovariální karcinom

  • Použití v rámci plošného screeningu je kontroverzní, CA 125 se spolu se stanovením HE 4 uplatňuje v diagnostice serózního ovariálního karcinomu. Pro další informace viz  HE 4 v séru.
  • Diagnostická senzitivita je 80-95% pro cut off 35 kU/l, pozitivní prediktivní honota 91-93%, negativní prediktivní hodnota 70-85%.
  • Senzitivita stanovení výrazně závisí na typu tumoru (serózní 80-98%, nediferencovaný 60-90%, mucinózní 9-60%, endometroidní 60-70%) a na velikosti tumoru (50% karcinomů pod 1cm není provázeno elevací CA 125) a stage (korelace koncentrace i senzitivity s FIGO klasifikací).
  • CA 125 lze využít v diferenciální diagnostice maligních vs. benigních tumorů pánve (cut off 35 kU/l).
  • Specifičnost pro odlišení adnexitidy je 83%, pro benigní ovariální tumory 92%.

 

Monitoring  ovariálního karcinomu

  • CA 125 má prognostickou hodnotu (mortalita, úspěšnost chemoterapie, pravdepodobnost rekurence).
  • Po úspěšné terapii se koncentrace normalizuje do 1-3 měsíců. V případě další progrese elevace, nebo perzistence zvýšených koncentrací je velmi pravděpodobná perzistence tumoru o velikosti nad 1-2 cm.
  • U 90-95% ovariálních karcinomů je CA 125 výborným markerem rekurence onemocnění (detekce s předstihem 1-7 měsíců vv porovnání s jinými metodami včetně zobrazovacích) Pro detekci rekurence je senzitivita 75-90% (cut off 65 kU/l).

 

Nenádorová onemocnění

Elevace CA 125 se může vyskytnout u:

·         Benigních ovariálních onemocnění (adnexitida 25%, endometrióza 30%, peritonitida až 60%),

·         Onemocnění GIT (aktuní pankreatitida 40%, cholecystitida 20%, cirhóza a chronické hepatopatie, cholestáza 30-60%).

·         Renální selhání (až 11%).

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Doporučení ČSKB  ČLS JEP k využití nádorových markerů v klinické praxi, 2008