Anti-endomyzium IgA v séru
Anti-endomyzium IgA (S; přítomnost [-] mikroskop. (IF, nepřímá))

Lokální kód: 830 Zkratka: EMA
Kód VZP rutina: 91329 Statim:
Kód NČLP 04789

Princip stanovení Nepřímá imunoflorescence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do dvou týdnů
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Nelze
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Při stanovení se nesmí používat výrazně hemolytické a lipemické vzorky.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Základní informace k analytu:

 

Celiakie (glutenová enteropatie) je definovaná jako závažné chronické onemocnění tenkého střeva. Je způsobeno trvalou celoživotní nesnášenlivostí lepku. Na jejím vzniku se podílejí genetická predispozice i další faktory (kojení, skladba potravy, infekce). Nejčastější výskyt onemocnění je v dětském věku a v dospělosti mezi 30-50 rokem. V evropských zemích je četnost výskytu 1:100 až 1:200. Častá je asociace celiakie s jinými chorobami (diabetes melitus 1. Typu, tyroiditidy, revmatoidní artritida). Vzhledem k poměrně nízké úspěšnosti stanovení správné diagnózy zejména u dospělých pacientů je laboratorní vyšetření vhodné při vyhledávání potenciálních pacientů i pro monitorování dodržení bezlepkové diety. Obzvláště koncentrace protilátek proti tkáňové transglutamináze a endomysiu kopírují bezlepkovou dietu a to již v prvních měsících po jejím nasazení. Protilátky proti gliadinu mají vyšší význam u dětí do 2 let věku, kdy protilátky proti endomysiu a tkáňové tranglutamináze nemusejí být ještě detekovatelné.

Algoritmus screeningových vyšetření:

  • Protilátky proti endomysiu ve třídě IgA
  • Protilátky proti tkáňové transglutamináze ve třídě IgA a IgG
  • Protilátky proti gliadinu ve třídě IgA a IgG

 

Protilátky proti endomysiu jsou protilátky reagující s pojivovým proteinem hladkého svalu lokalizovaným mezi myofibrilami. Stanovují se ve třídě IgA. Jsou velmi spolehlivým znakem celiakie. Vykazují senzitivitu mezi 83-95% a specifitu mezi 94-99%. Metodou detekce je nepřímá imunofluorescence na svalovině jícnu.

Omezení

·          pacienti s deficitem IgA

·          malé děti-obecně nižší koncentrace IgA

·          při dodržování bezlepkové diety autoprotilátky zcela vymizí

 

Protilátky proti tkáňové tranglutamináze jsou cílovou strukturou endomysia. Tento enzym se přímo účastní v patogenezi onemocnění (váže se na glutaminové zbytky v molekule gliadinu). U vnímavých jedinců dochází k nastartování patologické imunitní reakce jak proti gliadinu tak proti tkáňové transglutamináze. Stanovení protilátek proti tkáňové tranglutamináze se provádí chemiluminiscenčním testem ve třídě IgG a IgA s rekombinační lidskou tkáňovou transglutaminázou jako antigenem. Senzitivita testu je 87-97%, specifita 88-98%. V případě pozitivity protilátek proti tkáňové transglutamináze i endomyziu se blíží pravděpodobnost stanovení diagnózy celiakie 100%. Přesto se doporučuje potvrdit diagnózu genetickým vyšetřením a biopsií.

Omezení

·          pacienti s deficitem IgA (patologické protilátky jsou ve třídě IgG)

·          malé děti-obecně nižší koncentrace IgA

·          při dodržování bezlepkové diety autoprotilátky zcela vymizí

·          protilátky proti tkáňové tranglutamináze  mohou být přítomny i u autoimunitních onemocnění jater (primární biliární cirhóza). V těchto případech nejsou prokázány protilátky proti endomysiu.

 

 

Gliadiny jsou proteiny obsahující vysoké množství aminokyselin  prolin a glutamin.  Je dobře zdokumentováno, že protilátky proti gliadinu rychle klesají po bezlepkové dietě a vzrůstají ihned po výskytu glutenu ve stravě. Sérologický test je vhodnou metodou k monitorování malých dětí, u kterých nemusejí být protilátky proti endomysiu a tkáňové transglutamináze zatím detekovatelné. Vhodné pro monitorování bezlepkové diety. Stanovení protilátek proti gliadinu se provádí chemiluminiscenčním testem ve třídě IgG a IgA

Omezení

  • protilátky proti gliadinu jsou přítomny u dalších diagnóz (IBD, přecitlivělost na kravské mléko)