Karcinoembryonální antigen v séru
CEA (S; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

Lokální kód: 308 Zkratka: CEA
Kód VZP rutina: 93221 Statim:
Kód NČLP 04651
Synonyma: CEA

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Nejedná se o statimové vyšetření Odezva:

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Další možné odběry: Plazma Li-, Na-heparin, K3-EDTA a s citronanem sodným. Při použití citronanu sodného musí být získané výsledky korigovány o +10 %.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Vyšetření není určeno ke screeningu nádorových onemocnění.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 24 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
11M 30D 99R+ <3,8 µg/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.

 

S - CEA

 

Charakteristika

Glykoprotein CEA je strukturální součástí kolorektální a vaginální sliznice i sliznice potní žlázy a žaludku. Pojem karcinoembryonální je zavádějící, exprese ve fetální tkáni není vyšší než u dospělých a CEA je ve sliznici i fyziologicky.

CEA gen patří do rodiny genů, kterých produkty (v granulocytech, makrofázích, žlučových kanálcích) jsou si homologne podobné, proto je stanovení CEA náchylné ke skřížené reakci (diagnostické protilátky jsou navrženy s ohledem na tuto skutečnost, jsou namířené proti epitopům, které jsou specifické jen pro molekulu CEA).

Koncentrace CEA stoupá s věkem a je zvýšena při kouření.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

12,7 %

Interindividuální variabilita (CVg)

55,6 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,23

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

36,3 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 5,00 µg/l)

1,82 µg/l

Poločas eliminace

7 dne, tj. 168,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Velmi rozdílné údaje o poločase eliminace: 1 - 8 (až 14) dnů, za den zůstane 50 - 95 % původního množství. Lothar Thomas udává 2-8 dnů (Thomas, 1998), Bidart 3-11 dnů (Bidart, 1999).

 

Indikace vyšetření

Monitorování terapie kolorektálního karcinomu. Diferenciální diagnostika hepatálních tumorů. Není určeno pro screeningové vyšetření.

 

Výpovědní hodnota

 

Nádorová onemocnění

Marker první linie u kolorektálního karcinomu pro diagnostiku, stanovení prognózy a monitorování onemocnění. Jako pomocný marker lze CEA použít u medulárního karcinomu štítné žlázy.

Elevace CEA může provázet karcinom žaludku, plíce, pankreatu, ovária, nebo prsu (elevace jen u pokročilých stage u cca 50%). Koncentrace jsou výrazně nižší než u kolorektálního karcinomu.

 

Kolorektální karcinom

·         Koncentrace většinou přesahují 4násobek horní referenční meze. Při elevaci nad 8násobek horní referenční meze a progresivní dynamice je maligní etiologie velmi pravděpodobná. Tak jako u většiny nádorových markerů má mnohem vyšší výpovědní hodnotu sledování dynamiky koncentrací než hodnocení výsledku dle cut off.

·         Pro screening kolorektálního karcinomu CEA nelze použít (senzitivita 50%, specifičnost 90%).

·         Dynamika koncentrace koreluje s růstem tumoru v čase, a se stage dle Dukeovy klasifikace (senzitivita stoupá od 20 do 85% se stoupajícím Duke stage A-D). Vyšetření má prognostickou hodnotu

·         Stanovení koncentrace CEA a sledování dynamiky pooperačně k detekci rekurence se doporučuje v týdenních odstupech po dobu 6-8 týdnů. Progresivní elevace CEA má negativní prediktivní hodnotu 90% a pozitivní prediktivní hodnotu 80%.

·          

Sledování dynamiky CEA lze využít v diferenciální diagnostice jaterních onemocnění. Elevace CEA nad 8-10násobek horní referenční meze je u 50 % metastáz karcinomu kolorekta, nebo pankreatu do jater, ale jen u 6% primárních jaterních tumorů nebo benigních jaterních afekcí.

CEA nelze využít pro diferenciální diagnostiku maligních vs. benigních onemocnění colon (falešná pozitivita je velmi vysoká, symptomatologie benigních i maligních onemocnění je podobná).

 

Nenádorová onemocnění

Koncentrace většinou nepřesahují 4násobek horní referenční meze.

Častá je elevace u zánětlivých hepatopatií, alkoholické cirhózy, pankreatitidy, nespecifických střevních zánětů a divertikulitidy a dále u zánětů plic.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Doporučení ČSKB  ČLS JEP k využití nádorových markerů v klinické praxi, 2008