Interleukin 6 v plazmě
Interleukin 6 (P; hmot. konc. [ng/l] ELISA)

Lokální kód: 379 Zkratka: IL-6
Kód VZP rutina: Statim: 91197
Kód NČLP 03779

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem. Další možné odběry: sérum, K2-EDTA, K3-EDTA plazma.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: nejsou zvláštní požadavky na transport.

Maximální čas od získání do zpracování 1 den při 4 °C
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 5 hodina
Stabilita při 4-8°C 1 den
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ <7 ng/l
Základní informace k analytu:

 

P – Interleukin 6 (ng/l)

 

Charakteristika

IL 6 je pleiotropní cytokin syntetizovaný makrofágy jako odpověď na molekuly asociované s patogeny a nemocí (PAMPs a DAMPs), po jejich vazbě na specifické PRR receptory. Zvýšení IL 6 je proto přítomné nejen u infekce, ale i u neinfekční aktivace imunitního systému (SIRS u traumat, popálenin, operačních výkonů, revmatologických a autoimunitních onemocnění, atd.) Uvolnění IL 6 je stimulováno IL 1, TNF, IL 4, IL 13 a stresovými hormony (kortizol, katecholaminy)

Účinky IL 6 jsou převážně prozánětlivé ale zahrnují i ovlivnění metabolismu svalové a tukové tkáně (katabolismus), kostní tkáně (aktivace osteoklastů) a indukci angiogeneze a reparační fáze zánětu.IL 6 zvyšuje tělesnou teplotu, stimuluje syntézu proteinů akutní fáze v játrech a proliferaci neutrofilů a lymfocytů.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

48 %

Interindividuální variabilita (CVg)

39 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

1,23

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

141 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 7 ng/l)

9,9 ng/l

Poločas eliminace

2-6 hodin

Zdroje: [1, 2]

 

Indikace vyšetření

Diagnostika akutních zánětlivých stavů a sepse. Diagnostika neonatální sepse. Monitorování kritických stavů.

 

Výpovědní hodnota

Maximum plazmatické koncentrace lze očekávat 3-5 hodin po infekčním nebo neinfekčním stimulu.

Plazmatické koncentrace korelují s APACHE II score a mortalitou.

Vzhledem k omezené schopnosti novorozenců rozvinout syntézu proteinů v rámci reakce akutní fáze je IL 6 klíčovým markerem diagnostiky neonatální sepse.

Poměr IL 6 / IL 10 lze využít k odhadu prognózy SIRS/sepse a rizika rozvoje MODS.

Zvýšená koncentrace IL 6 je přítomná i u chronických zánětlivých stavů, autoimunitních onemocnění, hepatopatií a lymfomů.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Antonín Kazda et al.: Kritické stavy 2012, Galén, Praha.

[1] Cava F., González C., Pascual M.J. et al: Biological variation of interleukin 6 and soluble interleukin 2 receptor in serum of healthy individuals. Cytokine 12(9), 2000, p.1423-5.

[2] Ridker P.M., Rifai N., Meir J. et al.: Plasma concentration of Interleukin-6 nad the risk of future myocardial infarction among apparently healthy men. Circulation 101, 2000, p.1767-72.