Cholesterol LDL v plazmě
Cholesterol LDL - výpočet (P; látková konc. [mmol/l] výpočet)

Lokální kód: 1039 Zkratka: pLDL
Kód NČLP 03379
Synonyma: LDL cholesterol

Princip stanovení Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Výsledek je vypočten podle Friedewaldova vztahu z celkového cholesterolu, triacylglycerolů a HDL cholesterolu.
Výpočet je možné použít jen u odběru na lačno a při koncentraci triacylglycerolů do 4,49 mmol/l.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaj o alkoholismu u pacienta.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Výpočtová metoda
Stabilita vzorků

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 1,2 3 mmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: doporučení ČSKB 2010

 

Výpočet - Cholesterol LDL

 

Charakteristika

Koncentrace LDL cholesterolu je vypočtena podle Friedewaldovy formuly

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

8,3 %

Interindividuální variabilita (CVg)

25,7 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,32

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

Zadat vlastní CV! %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 3,00 mmol/l)

0,00 mmol/l

Poločas eliminace

3 dny, tj. 72,0 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

3-4 dny (Shepherd, 2003)

 

Indikace vyšetření

Stanovení kardiovaskulárního rizika, monitorování léčby hypolipidemiky

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz