Zinek v séru
Zn (S; látková konc. [µmol/l] AAS)

Lokální kód: 72 Zkratka: sZn
Kód VZP rutina: 81643 Statim:
Kód NČLP 03169
Synonyma: Zn v séru

Princip stanovení AAS (Atomová absorpční spektrometrie)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast bez úpravy
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Jednou týdně Odezva: Do týdne

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: "Metal free" - Li-Hep.
Nikdy neodebírat materiál do EDTA.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Do 1 hodiny po odběru doručit do laboratoře

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nutná alikvotace, co nejdříve po odběru do zkumavek (speciálně upravené), zkumavku uzavřít parafilmem.
Hemolytické vzorky nelze použit pro měření.
Materiál nesmí přijít do styku s gumovou zátkou.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 týden
Stabilita při 4-8°C 2 týden
Stabilita při -20°C 1 rok
Poznámka ke stabilitě Údaj a interference jsou převzaty z literatury - Preanalytická fáze, ČLS JEP a SEKK, Praha, 2005.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 11,0 23,0 µmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Tietz Textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics,2006

 

S – Zinek

 

Charakteristika

Množství zinku v organismu je přibližně 20-30 mmol, z největší části uloženo v kostech a svalech. Absorpce probíhá v duodenu, v závislosti na současném obsahu Cu, fytátů a dalších látek v potravě. V plazmě je vázán na albumin a alfa2 makroglobulin, větší část je obsažena v erytrocytech. Zinkémie má diurnální rytmus s maximem v ranních hodinách. Eliminace probíhá stolicí, z menší části močí.

Zn je součástí řady enzymů (DNA/RNA polymeráza, ALP, alkoholdehydrogenáza, řada transferáz, ligáz atd.) uplatňuje se v syntéze bílkovin a regulaci genové trnaskripce (Zn-prsty).

Z fyziologického hlediska je nezbytný pro syntézu inzulinu, buněčnou imunitu, procesy hojení, udržení bariérové funkce kůže, gonadální funkci a mechanizmus vidění.   

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

9,3 %

Interindividuální variabilita (CVg)

9,4  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,99

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

28,4 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 20,00 µmol/l)

5,69 µmol/l

Poločas eliminace

1,55 dne, tj. 37,2 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

Variabilní údaje, 1,55+/-0,27 dne (Bierbach, 1979), 4 měsíce (www.noamalgam.com/hairtestbook_zinc.htm), 159 dnů (http://george-eby-research.com/html/hand_8.html)

 

Indikace vyšetření

Diagnostika poruch metabolismu zinku, diferenciální diagnostika dermatitid, poruch imunity a procesu hojení. Monitorace parenterální nutrice a terapie zinkem.

 

Výpovědní hodnota

 

Deficit Zn – projevuje se apatií, iritabilitou, depresí, kožními změnami, průjmy, zhoršeným hojením ran, náchylností k infekcím a šeroslepostí.

·         Příčinou deficitu může být jednak snížený příjem v potravě (strava s vysokým obsahem fytátů, fosfátů), snížení vstřebávání (pankreatická insuficience, celiakie, acrodermatitis enteropathica), anebo zvýšené ztráty (průjem, pocení, popáleniny, hepatopatie, proteinurie).

·         Mezi další příčiny patří chronický etylismus a některá léčiva (thiazidy, kortikosteroidy...). Vyskytuje se i při reakci akutní fáze a v těhotenství.

·         Monitorace zinkémie je nezbytná při dlouhodobější parenterální výživě s event. substitucí

 

Toxicita Zn – při vysokém příjmu zinku v potravě dochází k interferenci s absoprcí mědi ve střevě. Syptomatologie je podobná jako u deficitu Cu. Při vdechování par Zn se objevuje horečka s třesavkou, kašel a bolest hlavy provázené proteinurií, leukocytózou a glykosurií. Chlorid zinečnatý způsobuje při inhlalaci bronchopneumonii, při lokálním kontaktu kožní ulcerace.

 

Zdroj

Kazda A. Et al., Kritické stavy, Galen 2012