Urea v moči
Urea (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 113 Zkratka: u1Ur
Kód VZP rutina: 81621 Statim: 81137
Kód NČLP 03088
Synonyma: Močovina v moči

Princip stanovení Enzymové stanovení (ureáza) - spektrofotometrie
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 1 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Nejvhodnější jsou vzorky 24 hodinového sběru moči.
Není vhodná vysokoproteinová dieta před odběrem.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaj o farmakoterapii salicyláty, androgeny a růstovým hormonem.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 2 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 30 den
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita platí pro vzorky moči.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ mmol/l
Základní informace k analytu:
Metoda slouží ke stanovení koncentrace urey ve sbírané moči. Výsledek je použit pro výpočet odpadu urey, neuvádíme proto referenční rozmezí. Pro hodnocení eliminace analytu je určena metoda č.113 - odpad urey za 24 hodin.

 

dU - Urea

 

Charakteristika

Urea se do moči dostává glomerulární filtrací, v tubulech pak pasivně difunduje mezi lumen a intersticiem podle koncentračního gradientu. Je-li diuréza dostatečná, urea se v distálních tubulech vstřebává jen minimálně a je vylučována močí ve větší míře. V případě malé diurézy dochází v distálních tubulech ledvin ke zvýšené zpětné difúzi urey do krve: vylučování urey močí klesá. Široké rozmezí fyziologických hodnot odráží různou míru fyzické aktivity, prokrvení ledvin a množství proteinů přijímaných potravou.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

17,4 %

Interindividuální variabilita (CVg)

25,4 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,69

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

48,7 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 350,00 mmol/d)

170,52 mmol/d

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Posouzení katabolismu proteinů, určeování dusikové bilance, výpočet katabolického dusíku.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz