Urea v plazmě
Urea (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 1020 Zkratka: pURE
Kód VZP rutina: Statim: 81137
Kód NČLP 03084
Synonyma: Močovina v plazmě

Princip stanovení Enzymové stanovení (ureáza) - spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Na heparinová plazma, sérum.
Není vhodná vysokoproteinová dieta před odběrem.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaj o farmakoterapii steroidními hormony, vysokoproteinové dietě.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 7 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 1 rok
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro plazmu i sérum.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 15R 49R 364D 2,5 6,7 mmol/l
M 15R 49R 364D 3,2 7,4 mmol/l
F 50R 99R+ 3,5 7.2 mmol/l
M 50R 99R+ 3.0 9.2 mmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalový leták, L.Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1998

 

 

P/S – Urea (Močovina)

 

 Charakteristika analytu

Močovina je nízkomolekulární látka, konečný metabolit bílkovin, přesněji dusíku aminokyselin. Amoniak, který se uvolňuje při odbourávání aminokyselin, je toxický zvláště pro centrální nervový systém. Proto je NH2 skupina dopravována různými transportními mechanismy do jater nebo ledvin. V játrech je ”detoxikována” tvorbou urey v ureosyntetickém cyklu, aby tak mohla být vyloučena z organismu. Při odbourání 1g proteinů vzniká 5,74mmol urey. Vylučována je glomerulární filtrací, asi 40 % profiltrovaného množství se v tubulech pasivně vstřebává zpět spolu s vodou, zbytek se vyloučí močí. Mále množství(10%) je eliminováno také stolicí a potem.

Část urey se v GIT bakteriální flórou metabolizuje na CO2 a NH3, který se portálním oběhem dostává zpět do jater (terapeutické ovlivnění u jaterního selhání).

Produkce urey závisí na stavu acidobazické rovnováhy, při acidóze je přednostně produkován glutamin, který přenáší NH3 skupinu do renálních tubulů ke zvýšení pufrovací kapacity moči.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

12,3 %

Interindividuální variabilita (CVg)

18,3  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,67

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

35,3 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 10,00 mmol/l)

3,54 mmol/l

Poločas eliminace

0,3 dne, tj. 7,2 hodin.

 

Poznámka k poločasu eliminace

7 hodin, u chronického renálního selhání se prodlužuje na 5 dnů (Walser, 1974)

 

Indikace vyšetření

Klasický marker renální funkce, míry hydratace a katabolismu proteinů. Stanovení bilance dusíku. Diferenciální diagnostika poruchy vědomí.

Výpovědní hodnota

 

·         Marker katabolismu bílkovin a dusíkové bilance

o     Závislost jednak na obsahu bílkovin v potravě i na endogenním katabolismu

o     Základem pro hodnocení je doplnění vyšetření 24h odpadu urey močí

·         Posouzení hydratace

o    Vzhledem k malé molekulární hmotnosti je urea schopná volně procházet buněčnými membránami dle osmotického gradientu a teda volně difunduje mezi ICT a ECT a teda i krevní plazmou.

·         Krvácení do GIT může spůsobit izolovaný vzestup koncentrace urey (bez kreatininu).

·         Diagnostika renálního selhání

o     U akutního renálního selhání je vzestup urey patrný dřivě než vzestup kreatininu

o    Vyšetření urey při posuzování renální funkce by mělo být vždy interpretováno spolu s koncentracemi kreatininu / cystatinu C s výpočtem glomerulární filtrace.

 

Zdroje

A.Jabor et al. Vnitřní prostředí, Grada 2008

www.enclabmed.cz