Urea v moči odpad za 24 hodin
Urea (dU; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 114 Zkratka: o1Ur
Kód NČLP 03082
Synonyma: Močovina odpad

Princip stanovení Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: U
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Výsledek je vypočten ze stanovené koncentrace urey, objemu a doby sběru moči.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Přesný objem a doba sběru moči.
Údaj o farmakoterapii salicyláty, androgeny a růstovým hormonem.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
4R 365D 99R+ 338 585 mmol/d
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace.

 

dU - Urea

 

Charakteristika

Urea se do moči dostává glomerulární filtrací, v tubulech pak pasivně difunduje mezi lumen a intersticiem podle koncentračního gradientu. Je-li diuréza dostatečná, urea se v distálních tubulech vstřebává jen minimálně a je vylučována močí ve větší míře. V případě malé diurézy dochází v distálních tubulech ledvin ke zvýšené zpětné difúzi urey do krve: vylučování urey močí klesá. Široké rozmezí fyziologických hodnot odráží různou míru fyzické aktivity, prokrvení ledvin a množství proteinů přijímaných potravou.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

17,4 %

Interindividuální variabilita (CVg)

25,4 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,69

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

48,7 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 350,00 mmol/d)

170,52 mmol/d

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Posouzení katabolismu proteinů, určeování dusikové bilance, výpočet katabolického dusíku.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz