Kyselina močová v moči
Urát (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 115 Zkratka: u1KM
Kód VZP rutina: 81523 Statim: 81523
Kód NČLP 03080
Synonyma: Urát koncentrace v moči

Princip stanovení Enzymové stanovení (peroxidáza) - spektrofotometrie
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 1 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Nejvhodnější jsou vzorky 24 hodinového sběru moči.
Nemocný by měl zaznamenat jídelníček v době sběru.
Do nádoby pro sběr je v literatuře doporučováno předem přidat 15 ml roztoku o koncentraci 5 mol/l NaOH, aby se předešlo vysrážení solí kyseliny močové. Nádobu je nutné výrazně označit: Pozor obsahuje hydroxid sodný! Z technických důvodů uvedené doporučení v praxi většinou nelze aplikovat.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Je doporučována alkalizace moči na pH>8.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 4 den
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu při 18-26 °C platí pro alkalizovanou moč (pH>8).
Dle udání výrobce je analyt při -20 °C nestabilní.
Stabilita při 2-8 °C není výrobcem deklarovaná. Údaj platí pro alkalizovanou moč a byl přebrán z literatury - Preanalytická fáze, ČLS JEP a SEKK, Praha, 2005.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ mmol/l
Základní informace k analytu:
Metoda slouží ke stanovení koncentrace kyseliny močové ve sbírané moči. Výsledek je použit pro výpočet odpadu kyseliny močové, neuvádíme proto referenční rozmezí. Pro hodnocení urikosurie je určena metoda č.116 - odpad kyseliny močové za 24 hodin.

 

dU Urát (Kyselina močová v moči)

 

Charakteristika

Produkt metabolismu purinů. Vylučování urátů močí je složitý proces čtyř následných mechanismů:

1)     glomerulární filtrace

2)      zpětná resorpce 98 - 100 % urátu v proximálním tubulu

3)      sekrece urátu do lumen distálních částí proximálního tubulu

4)      další zpětná resorpce v distálním tubulu;

za fyziologických podmínek se tak z organismu finálně vyloučí 6 až 12 % profiltrovaného množství.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

17,4 %

Interindividuální variabilita (CVg)

25,4 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,69

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

49,7 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 4,00 mmol/d)

1,99 mmol/d

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Poruchy metabolismu kyseliny močové. Diagnostika metabolických vad. Urolitiáza.

 

Výpovědní hodnota

Vyšetření slouží pro objektivizaci poruch metabolizmu kyseliny močové zejména v případech:

  • Dny u dětí a adolescentů
  • Urátové nefrolitiázy se sérovou koncentrací kyseliny močové v referenčním rozmezí.

 

Další informace viz  21_Urát v séru (Kyselina močová v séru)

 

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz