Kyselina močová v plazmě
Urát (P; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 1021 Zkratka: pKmo
Kód VZP rutina: Statim: 81523
Kód NČLP 03076
Synonyma: Urát

Princip stanovení Enzymové stanovení (peroxidáza) - spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: sérum, Na heparinová plazma
Nejvhodnější je ranní odběr.
Při odběru z centrálního žilního katetru se simultánně aplikovaným dobutaminem / dopaminem je nutné nejdřív odsát 3-5 ml krve mimo odběrovou zkumavku (katecholaminy interferují se stanovením).
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaj o aplikaci radiokontrastních látek.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na předanalytickou úpravu.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 3 den
Stabilita při 4-8°C 7 den
Stabilita při -20°C 180 den
Poznámka ke stabilitě Uvedená stabilita analytu platí pro plazmu i sérum.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 15R 99R+ 150 350 µmol/l
M 15R 99R+ 210 420 µmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí : příbalová informace

 

 

P/SUrát

 

Charakteristika

Kyselina močová a její soli jsou konečným produktem metabolismu purinů.

Syntéza probíhá v játrech a tenkém střevě, které obsahují xanthin-oxidázu. Eliminace probíhá z 80% renálně a z 20% intestinálně.V plasmě se z větší části vyskytuje ve formě solí sodíku a draslíku, jen malou část tvoří volná frakce. Precipitace solí je potencovaná zvýšením poolu kyseliny močové v organismu (hyperurikémie) a acidémií (predilekčně periferní tkáně s nižší perfuzí, acidifikace moči).

 

 Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

9,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

17,6  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,51

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

25,2 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 300,00 µmol/l)

75,45 µmol/l

Poločas eliminace

0,8 dne, tj. 19,2 hodin.

 

Indikace vyšetření

Diferenciální diagnostika artritidy, urolithiasy. Diagnostika dny, renální insuficience. Pomocné vyšetření při hemoblastózách a lymfoproliferativních onemocněních.

 

Výpovědní hodnota

·         Koncentrace v plasmě je závislá na rovnováze eliminace a syntézy/příjmu v potravě.

 

Následkem změny rovnováhy je nejčastěji hyperurikémie:

 

o    Typicky při dietě s vysokým obsahem purinů (maso a některé druhy zeleniny)

a/nebo důsledkem renální insuficience

o    Zejména v případě absence jiné etiologie (dieta, porucha eliminace) je jednou ze známek rozpadu velkého množství jaderných buněk v organismu (lymfoproliferativní onemocnění).

o    Vzácně vzniká v důsledku enzymové poruchy (primární hyperurikémie)

o    Je příčinou urátové nefropatie, urátové/urát-oxalátové litiázy a dny – precipitace krystalů a jejich ukládání (závislé na pH a koncentraci kyseliny močové). Precipitace je možná při koncentracích v plazmě nad 381 µmol/l (odvozené z fyz.-chemických faktorů solubility urátu v plazmě při 37°C)

 

Hypourikémie je vzácnější, příčinou může být terapie (allopurinol), vrozený nebo získaný deficit xanthinoxidázy (xanthinurie, jaterní selhání), nebo zvýšená renální eliminace (SIADH,  Fanconiho syndrom, osmotická diuréza, RTG kontrast)

 

Další informace k vyšetření odpadu urátu v moči viz  115_Urát v moči

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

L.Thomas: Clinical Laboratory Diagnostics, TH Books 1998