Kyselina močová v moči odpad za 24 hodin
Urát (dU; látkový tok [mmol/d] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 116 Zkratka: o1KM
Kód NČLP 03072
Synonyma: Odpad kyseliny močové v moči za 24 hodin

Princip stanovení Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: U
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Výsledek je vypočten ze stanovené koncentrace kyseliny močové, objemu a doby sběru moči.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Přesný objem a doba sběru moči.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Výpočtová metoda.
Stabilita vzorků

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ 1.5 4.4 mmol/d
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

 

dU Urát (Kyselina močová v moči)

 

Charakteristika

Produkt metabolismu purinů. Vylučování urátů močí je složitý proces čtyř následných mechanismů:

1)     glomerulární filtrace

2)      zpětná resorpce 98 - 100 % urátu v proximálním tubulu

3)      sekrece urátu do lumen distálních částí proximálního tubulu

4)      další zpětná resorpce v distálním tubulu;

za fyziologických podmínek se tak z organismu finálně vyloučí 6 až 12 % profiltrovaného množství.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

17,4 %

Interindividuální variabilita (CVg)

25,4 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,69

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

49,7 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 4,00 mmol/d)

1,99 mmol/d

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Poruchy metabolismu kyseliny močové. Diagnostika metabolických vad. Urolitiáza.

 

Výpovědní hodnota

Vyšetření slouží pro objektivizaci poruch metabolizmu kyseliny močové zejména v případech:

  • Dny u dětí a adolescentů
  • Urátové nefrolitiázy se sérovou koncentrací kyseliny močové v referenčním rozmezí.

 

Další informace viz  21_Urát v séru (Kyselina močová v séru)

 

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz