Transferin v plazmě
Transferin (P; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)

Lokální kód: 1024 Zkratka: pTNS
Kód VZP rutina: Statim: 91137
Kód NČLP 03012
Synonyma: Transferin

Princip stanovení Imunoturbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběry: Na-heparinová nebo EDTA plazma, sérum
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaj o terapii kortikosteroidy.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 24 hodina
Stabilita při 4-8°C 3 den
Stabilita při -20°C 180 den
Poznámka ke stabilitě Udávaná stabilita platí pro vzorky séra i plazmy.
Stabilita při 18 až 26°C není výrobcem deklarovaná. Údaj přebrán z literatury - Preanalytická fáze, ČLS JEP a SEKK, Praha, 2005.
Není vhodné stanovovat opakovaně rozmražené vzorky.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 15R 99R+ 1.80 3.82 g/l
M 15R 99R+ 1.74 3.64 g/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: příbalová informace

S/P – Transferin 

Charakteristika

Transferin je cirkulující ß1-globulin syntetizovaný převážně v játrech, v menší míře v retikuloendotelovém systému, varlatech a ováriích. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je to hlavní transportní protein pro železo. Má baktericidní účinek a zvyšuje proliferaci buněk. Může vázat dva atomy ve formě železitých iontů. Před vstupem Fe do cílové buňky (zejména prekurzory erytrocytů při hematopoéze ) je transferin navázán na specifické transferinové receptory na povrchu buněčné membrány. Za fyziologických podmínek je kapacita transferinu nasycena asi z 1/3, zbytek je tzv. volná vazebná kapacita.

Hlavním simulem pro syntézu v hepatocytech je hyposiderémie.

Pokles saturace transferinu je jedním ze základních stimulů pro pokles hepcidinu a uvolnění zásobního železa.

Pokles koncentrace transferinu je přítomný u reakce akutní fáze (negativní reaktant), jaterní insuficience, maligních a chronických onemocnění, renálních ztrát  a malnutrice.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

3,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

4,3  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,70

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

8,9 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 3,00 g/l)

0,27 g/l

Poločas eliminace

7 dnů, tj. 168 hodin.

Poznámka k poločasu eliminace

7-10 dnů (http://www.rxkinetics.com/tpntutorial/1_3.html), případně 8-9 dnů (http://sickle.bwh.harvard.edu/iron_transport.html< /a>)

 

Indikace vyšetření

Negativní reaktant akutní fáze. Diferenciální diagnostika anémií, pomocné vyšetření při hemochromatóze. Marker protein-energetické malnutrice.

 

Výpovědní hodnota

Limity využití stanovení transferinu v rámci posuzování metabolismu železa a diferenciální diagnostiky anémií:

·         Pokles koncentrace v rámci zánětu a reakce akutní fáze

·         Snížená tvorba při proteinové malnutrici, nebo selhání hepatální syntetické funkce.

·         Zvýšení při poškození jaterního parenchymu a uvolnění z hepatocytů

·         Fyziologické zvýšení v těhotenství

Využití v rámci posuzování nutričního stavu je omezené značnou závislostí na metabolismu železa.

 

K doplnění obrazu o metabolismu železa je možné z koncentrace transferinu a volného Fe počítat saturaci transferinu a celkovou vazebnou kapacitu pro železo. Kalkulátor a výpočtový vztah k dispozici zde

 

Zdroje informací

A.Kazda, Kritické stavy – metabolická a laboratorní problematika, Galén, 2012

L. Thomas, Clinical laboratory diagnostics, TH Books, 1998

D.Meško, V.Marks, et al., Differential Diagnosis by laboratory medicine, Springer, 2002

www.enclabmed.cz