Celková vazebná kapacita pro železo v séru
Vazebná kapacita Fe (S; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

Lokální kód: 44 Zkratka: TIBC
Kód NČLP 02989
Synonyma: TIBC v séru

Princip stanovení Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Výsledek je vypočten ze stanovené koncentrace transferinu.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Výpočtová metoda
Stabilita vzorků

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 1D 99R+ 45 72 µmol/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Konsenzus IKEM - 2012

S/P – Transferin 

Charakteristika

Transferin je cirkulující ß1-globulin syntetizovaný převážně v játrech, v menší míře v retikuloendotelovém systému, varlatech a ováriích. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je to hlavní transportní protein pro železo. Má baktericidní účinek a zvyšuje proliferaci buněk. Může vázat dva atomy ve formě železitých iontů. Před vstupem Fe do cílové buňky (zejména prekurzory erytrocytů při hematopoéze ) je transferin navázán na specifické transferinové receptory na povrchu buněčné membrány. Za fyziologických podmínek je kapacita transferinu nasycena asi z 1/3, zbytek je tzv. volná vazebná kapacita.

Hlavním simulem pro syntézu v hepatocytech je hyposiderémie.

Pokles saturace transferinu je jedním ze základních stimulů pro pokles hepcidinu a uvolnění zásobního železa.

Pokles koncentrace transferinu je přítomný u reakce akutní fáze (negativní reaktant), jaterní insuficience, maligních a chronických onemocnění, renálních ztrát  a malnutrice.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

3,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

4,3  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,70

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

8,9 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 3,00 g/l)

0,27 g/l

Poločas eliminace

7 dnů, tj. 168 hodin.

Poznámka k poločasu eliminace

7-10 dnů (http://www.rxkinetics.com/tpntutorial/1_3.html), případně 8-9 dnů (http://sickle.bwh.harvard.edu/iron_transport.html< /a>)

 

Indikace vyšetření

Negativní reaktant akutní fáze. Diferenciální diagnostika anémií, pomocné vyšetření při hemochromatóze. Marker protein-energetické malnutrice.

 

Výpovědní hodnota

Limity využití stanovení transferinu v rámci posuzování metabolismu železa a diferenciální diagnostiky anémií:

·         Pokles koncentrace v rámci zánětu a reakce akutní fáze

·         Snížená tvorba při proteinové malnutrici, nebo selhání hepatální syntetické funkce.

·         Zvýšení při poškození jaterního parenchymu a uvolnění z hepatocytů

·         Fyziologické zvýšení v těhotenství

Využití v rámci posuzování nutričního stavu je omezené značnou závislostí na metabolismu železa.

 

K doplnění obrazu o metabolismu železa je možné z koncentrace transferinu a volného Fe počítat saturaci transferinu a celkovou vazebnou kapacitu pro železo. Kalkulátor a výpočtový vztah k dispozici zde

 

Zdroje informací

A.Kazda, Kritické stavy – metabolická a laboratorní problematika, Galén, 2012

L. Thomas, Clinical laboratory diagnostics, TH Books, 1998

D.Meško, V.Marks, et al., Differential Diagnosis by laboratory medicine, Springer, 2002

www.enclabmed.cz