Bílkovina celková ve sbírané moči
Protein celkový (U; hmot. konc. [g/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 118 Zkratka: U-CB
Kód VZP rutina: 81369 Statim: 81129
Kód NČLP 02759

Princip stanovení Benzethoniumchlorid (turbidimetrie)
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 1 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Přesná doba sběru a objem moči.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 den
Stabilita při 4-8°C 1 týden
Stabilita při -20°C 4 týden

Meze:
Základní informace k analytu:
Metoda slouží ke stanovení koncentrace bílkoviny ve sbírané moči. Výsledek je použit pro výpočet proteinurie za 24 hodin (sběr 24 hodin - metoda č.119). Pro hodnocení proteinurie slouží uvedená metoda, referenční rozmezí proto zde neuvádíme.

 

dU - Protein celkový

 

Charakteristika

Výpočet odpadu celkových proteinů močí za definovaný časový úsek.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

35,5 %

Interindividuální variabilita (CVg)

23,7 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

1,50

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

98,6 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 0,20 g/d)

0,20 g/d

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika onemocnění manifestujících se proteinurií. (renální onemocnění, diabetes mellitus, monoklonálních gamapatie…). Dobrou výpovědní hodnotu má index protein/kreatinin (PCR) vyšetřovaný z 1.ranní moče. Pro další diferenciální diagnostiku je vhodné doplnit stanovení jednotlivých "indikátorových" proteinů, případně výpočet indexu selektivity. Pro diagnostiku monoklonálních gamapatií slouží ELFO vyšetření séra a imunofixace bílkovin séra a moči.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Doporučení ČNS a ČSKB ČLS JEP k diagnostice proteinurie, 2010