Bílkovina celková v plazmě
Protein celkový (P; hmot. konc. [g/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 1016 Zkratka: pPRO
Kód VZP rutina: Statim: 81125
Kód NČLP 02755
Synonyma: TP v plazmě
Total protein v plazmě

Princip stanovení Biuretová reakce
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast s LiHeparinem (Vacuette: zelený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Další možné odběrové zkumavky: Na-Hep, sérum
Není nutný odběr nalačno.
Nejvhodnější je poloha vleže při odběru.
Je nutné zabránit nadměrnému utažení manžety (venostáza falešně zvyšuje výsledky až o 10 %).
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Údaje o hormonální farmakoterapii, nebo aplikaci infuzních roztoků s dextrany, sorbitolem nebo solemi amoniaku (enzymové preparáty).

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 1 týden
Stabilita při 4-8°C 4 týden
Stabilita při -20°C 8 týden

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
15R 99R+ 64,0 79,0 g/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí - NORIP

 

 

P/S - Protein celkový (Bílkovina celková)

 

Charakteristika

V laboratorní terminologii se pojmem celkový protein rozumí velká skupina všech proteinů krevní plazmy a intersticiální tekutiny. Jde o více než 100 strukturně známých proteinů lišících se molekulovou hmotností, vlastnostmi, distribucí i biologickou funkcí. K významným funkcím patří udržování onkotického tlaku krve, transport mnoha látek, obrana proti infekci, enzymová aktivita, hemokoagulace, pufrační a antioxidační působení. Největší podíl na syntéze těchto proteinů mají játra, významně se na ní podílí také lymfocyty. Denní obrat činí přibližně 25 g. Pro syntézu je nezbytný dostatečný přísun proteinů v potravě jako zdroje aminokyselin (zvláště esenciálních). Syntéza je regulována hormonálně. Produktem odbourávání jsou aminokyseliny, které se opětovně využívají pro syntetické reakce (tvorba nových proteinů, syntéza různých nízkomolekulárních dusíkatých látek) nebo jsou dále odbourávány. Konečným produktem degradace proteinů je močovina, která se z těla vylučuje převážně močí. Malé množství proteinových molekul je z těla vylučováno přímo močí a stolicí.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

2,7 %

Interindividuální variabilita (CVg)

4,0  %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,68

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

7,7 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 75,00 g/l)

5,80 g/l

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika etiologie edémů, polyurie, hemoragií, renální insuficience, lymfoproliferativnich onemocnění, častých atypických infekcí. V další fázi vyšetřování je vhodné dopnit stanovení specifických proteinů, případně ELFO séra

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz