Bílkovina celková odpad v moči za 24 hodin
Protein celkový (dU; hmot. tok [g/d] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 119 Zkratka: UCBs
Kód NČLP 02753

Princip stanovení Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: U
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Výsledek je vypočten z koncentrace bílkoviny v moči, doby sběru a objemu sbírané moče.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Přesná doba sběru a objem nasbírané moče.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Výpočtová metoda.
Stabilita vzorků

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
14R 364D 99R+ 0 0,20 g/d
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: vypočteno z horní referenční meze pro diurézu 1500ml/den a 0,149 g/l proteinurie.

 

dU - Protein celkový

 

Charakteristika

Výpočet odpadu celkových proteinů močí za definovaný časový úsek.

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

35,5 %

Interindividuální variabilita (CVg)

23,7 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

1,50

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

98,6 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 0,20 g/d)

0,20 g/d

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Diagnostika onemocnění manifestujících se proteinurií. (renální onemocnění, diabetes mellitus, monoklonálních gamapatie…). Dobrou výpovědní hodnotu má index protein/kreatinin (PCR) vyšetřovaný z 1.ranní moče. Pro další diferenciální diagnostiku je vhodné doplnit stanovení jednotlivých "indikátorových" proteinů, případně výpočet indexu selektivity. Pro diagnostiku monoklonálních gamapatií slouží ELFO vyšetření séra a imunofixace bílkovin séra a moči.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz

Doporučení ČNS a ČSKB ČLS JEP k diagnostice proteinurie, 2010