Prealbumin v séru
Prealbumin (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)

Lokální kód: 81 Zkratka: Prea
Kód VZP rutina: 91143 Statim:
Kód NČLP 02716
Synonyma: Preal
Palb
Prea

Princip stanovení Turbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Upřednostňuje se odběr vzorku nalačno.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C den
Stabilita při 4-8°C 72 den
Stabilita při -20°C 24 týden
Poznámka ke stabilitě Zamražené vzorky by se měly rozmrazit jen jednou. Opakované rožmražování se nedoporučuje.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 12R 60R 0,16 0,38 g/l
M 12R 60R 0,18 0,45 g/l
F 60R 99R+ 0,14 0,37 g/l
M 60R 99R+ 0,16 0,42 g/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace

 

 

 

P/S - Prealbumin

 

Charakteristika

Prealbumin (transthyretin) je negativní reaktant akutní fáze s molekulovou hmotností 61 kD. Je syntetizován v hepatocytech a eliminován převážné renálně  s poměrně krátkým poločasem 48 hodin.

 Jeho fyziologickou funkcí v plazmě je transport tyroxinu, trijodtyroninu a retinol vázajícího proteinu. 

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

10,9 %

Interindividuální variabilita (CVg)

19,1 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,57

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

31,5 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 0,40 g/l)

0,13 g/l

Poločas eliminace

2 dny, tj. 48 hodin.

 

Indikace vyšetření

Negativní reaktant akutní fáze. Monitorování stavu nutrice.

 

Výpovědní hodnota 

Prealbumin je senzitivním markerem metabolismu proteinů. Je využíván především v diagnostice a monitoraci poruch nutrice. Vzhledem ke krátkému poločasu eliminace, změny v jeho koncentraci poměrně rychle odrážejí aktuální stav nutrice a změny v dietě. Při interpretaci výsledků je nutno brát v úvahu, že jde o negativní reaktant akutní fáze a jeho syntéza je při zánětlivé reakci suprimována cytokiny bez ohledu na nutriční stav.

Vzhledem k nízkému indexu individuality je vhodné sledování dynamiky markeru v čase.

 

Snížení koncentrace 

·         Snížení syntézy při reakci akutní fáze, protein-energetické malnutrici a dalších katabolických stavech (malignity)

·         Hepatopatie provázené poruchou syntetické jaterní funkce

·         Transkapilární únik do intersticia při SIRS (trauma, popáleniny)

 

Zvýšení koncnetrace

·         Možný je přechodný vzestup u fulminantní hepatitidy

·         Lymfomy, renální selhání , těhotenství

 

Zdroje informací

A.Kazda et al.: Kritické stavy, Galén, 2012

www.enclabmed.cz

 

 .