Fosfor v moči
P (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie)

Lokální kód: 109 Zkratka: U1P
Kód VZP rutina: 81427 Statim: 81149
Kód NČLP 02620
Synonyma: P v moči
Fosfor anorganický v moči

Princip stanovení Fosfomolybdát (spektrofotometrie)
Odebíraný materiál: U
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebrané množství: 1 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Nejvhodnější jsou vzorky 24 hodinového sběru moči.
Sběr je vhodné provádět do nádobky obsahující 20-30 ml HCl o koncentraci 6 mol/l, aby nedošlo k precipitaci solí.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou žádné zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Stabilita vzorků
Poznámka ke stabilitě Stabilita fosforu v moči je 2 dny při pH < 5, jiné skladování není výrobcem deklarováno.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
1D 99R+ mmol/l
Základní informace k analytu:
Metoda slouží ke stanovení koncentrace fosfátů ve sbírané moči. Výsledek je použit pro výpočet odpadu, neuvádíme proto referenční rozmezí. Pro hodnocení eliminace fosfátů je určena metoda č.110 - odpad P za 24 hodin.

 

 

dU - Fosfor anorganický

 

Charakteristika

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

18,0 %

Interindividuální variabilita (CVg)

22,6 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,80

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

50,1 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 15,00 mmol/d)

7,52 mmol/d

Poločas eliminace

Není udáván

 

Poznámka k poločasu eliminace

 

Indikace vyšetření

Stanovení clearance fosfátů. Diagnostika tubulopatií, onemocnění přištítných tělísek a jiné poruchy kalcium-fosfátového metabolismu.

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz