Osteokalcin v séru
Osteokalcin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Lokální kód: 330 Zkratka: oste
Kód VZP rutina: 93169 Statim:
Kód NČLP 02596
Synonyma: OCN
N-MID Osteocalcin
Osteocalcin

Princip stanovení Elektrochemiluminiscence
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)
Odebrané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Odběr žilní krve
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Hemolýza interferuje. Erytrocyty obsahují proteázy, které rozkládají osteokalcin.
Stabilita vzorků
Stabilita při 20-25°C 8 hodina
Stabilita při 4-8°C 3 den
Stabilita při -20°C 12 týden
Poznámka ke stabilitě K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
M 17R 364D 29R 364D 24,0 70,0 µg/l
F 20R 49R 364D 11,0 43,0 µg/l
M 30R 49R 364D 14,0 42,0 µg/l
F 50R 80R 15,0 46,0 µg/l
M 50R 69R 364D 14,0 46,0 µg/l
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Příbalová informace.

 

S - Osteokalcin

 

Charakteristika

Osteokalcin je hlavním nekolagenovým specifickým proteinem kostní matrix. Skládá se z 49 zbytků aminokyselin má molekulovou hmotnost přibližně 5800 Da a obsahuje 3 zvyšky kyseliny gama-glutamové, která je pro jeho funkci zásadní (váže Ca). Je syntetizován v osteoblastech a chondrocytech. Jeho produkce je stimulována vitaminem 1,25(OH)2 D3 a je závislá na vitaminu K. Zabezpečuje vazbu minerální složky (Ca a hydroxyapatit) na organickou komponentu kosti.

Koncentrace osteokalcinu v séru (plazmě) je markerem kostní novotvory s velmi doboru senzitivitou i specifičností.

Omezením při stanovení osteokalcinu je jeho labilita, je rychle degradován účinkem sérových proteáz za vzniku několika fragmentů, následkem je pokles imunoreaktivity in-vitro o 50-70% během 6-24 hodin (při pokojové teplotě)

Při chronické renální insuficienci se poměr cirkulujících forem osteokalcinu výrazně mění. Jen 26% tvoří intaktní molekula a ze 74% jde o různé fragmenty.

Vzhledem k uvedenému je stanovení osteokalcinu do značné míry závislé na charakteru použitých protilátek (zpravidla se mezi výrobci reagenčních souprav liší).

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

Intraindividuální variabilita (CVi)

6,3 %

Interindividuální variabilita (CVg)

23,1 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,27

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

17,9 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 50,00 µg/l)

8,94 µg/l

Poločas eliminace

0,005 dne, tj. 4 minuty

 

Poznámka k poločasu eliminace

4 minuty (Thomas, 1998), 4-5 minut (Čepelak, 2009).

 

Indikace vyšetření

Monitorace stupně kostního metabolismu, diagnostika osteoporózy, kostních metastáz maligních tumorů. Poruchy kalcium-fosfátového metabolismu.

 

Výpovědní hodnota

·         Vysoká specifičnost i senzitivita ve vztahu ke kostní remodelaci, marker kostní novotvorby.

·         Extrémně krátký poločas, změny jsou řádově v minutách

·         Diurnální variace, odběry by měli být provedeny v jednotnou dobu (maximum mezi 5.a 6.h ranní.

·         Není vhodný pro monitorování a diagnostiku Pagetovy choroby a jeho výpovědní hodnota při   poruše renální funkce je omezená (Průša 2012)

·         Metoda používaná PLM-SBL IKEM detekuje intaktní osteokalcin a N-střední fragment. Výsledky nejsou závislé na nestabilním C-terminálním fragmentu.

·         Vzhledem k výrazné labilitě molekuly je nutné přesně dodržovat podmínky preanalytické faze

 

 

Zdroje informací

I.Stotorník, Š.Kutílek et al., Kostní minerály a skelet při chronickém onemocnění ledvin, Galén, 2011

R. Průša et al., Průvodce laboratorními nálezy, Raabe 2012

www.enclabmed.cz