Osmolalita moče odpad za 24 hodin
Osmolalita (dU; látkový tok [mmol/d] osmometrie)

Lokální kód: 1288 Zkratka: OSMo
Kód NČLP 02591

Princip stanovení Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: U
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu

Pokyny k odběru vzorku: Výsledek je vypočten z osmolality, doby sběru a objemu moči.
Pokyny pro pacienta: Pokyny pro pacienty: Časovaný sběr moče
Pokyny pro oddělení: Pokyny pro oddělení: Sbíraná moč - OKB
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.
Doplňující klinické informace pro laboratoř: Přesný objem a doba sběru moče.

Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě
Pokyny k předanalytické úpravě
Výpočtová metoda
Stabilita vzorků

Meze:
Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
17R 364D 99R+ 600 1200 mmol/d
Základní informace k analytu:
Zdroj referenčního rozmezí: Antonín Kazda et al., Kritické stavy, Galén, 2012

 

dU - Osmolalita

 

Biologická variabilita a vztah k analytickým parametrům

 

Intraindividuální variabilita (CVi)

28,3 %

Interindividuální variabilita (CVg)

57,9 %

Index individuality (teoretický, bez CVa)

0,49

Kritická diference relativní (Z=1,96, reálný CVa)

78,4 %

Kritická diference absolutní (pro hodnotu 800,00 mmol/d)

627 mmol/d

Poločas eliminace

Není udáván.

 

Indikace vyšetření

Hodnocení renální koncentrační schopnosti. Diferenciální diagnostika poruch vodno-solné homeostázy. Koncentrační test s ADH.

 

Výpovědní hodnota

·         Močová osmolalita vyjadřuje koncentrační schopnost renálních tubulů. Poměr osmolarity séra a osmolality moči je jedním z kritérií v diferenciální diagnostice renálního selhání (renální vs. prerenální).

·         Při koncentračním testu s ADH pacient 13 hodin (počas noci) nepřijímá tekutiny. Po odběru ranní moči se aplikuje ADH a následně se provedou 4 odběry moči s odstupem 1 hodiny. Minimální hodnoty močové osmolarity (pro pásmo tzv. maximálního koncentračního úsilí při normální tubulární funkci) jsou závislé na věku a  pohybují se v rozmezí 780-970 mmol/kg.

 

Další informace viz  1280,1281_Osmolalita séra a plazmy

 

Zdroje informací

www.enclabmed.cz